'Tijdens werkzaamheden kan verkeershinder ontstaan'

Natuurherstellende maatregelen in De Weerribben van start

Eind november is Staatsbosbeheer in opdracht van Provincie Overijssel gestart met de tweede fase van de natuurherstellende maatregelen in De Weerribben rondom de Kooi van Pen. Hierdoor is het mogelijk dat er hinder kan ontstaan bij het fietspad Kooibomenpad tussen Nederland en Kalenberg. De werkzaamheden die deze winter worden uitgevoerd bestaan uit het verwijderen van zaadbomen zoals wilg, els en berk en gevaarlijke bomen langs het fietspad.

De zaadbomen worden gefaseerd over 4 jaren weg gehaald om verbossing in de naastgelegen rietlanden te voorkomen. De bosstrook van het Kooibomenpad ziet er in de toekomst anders uit. Voor de verwijderde bomen worden er in deze strook toekomstbestendige bomen teruggeplant. Hierbij moet u denken aan vlier, Gelderse roos, hazelaar en meidoorn.

Afsluiten fietspad
Tijdens de werkzaamheden kan er korte tijd hinder worden ondervonden. Het fietspad wordt tijdelijk afgesloten, dit wordt aangegeven met bebording. Het streven is dat in de avonden en weekenden het fietspad toegankelijk is. Het fietspad wordt beschermd met rijplaten en deze kunnen gladheid veroorzaken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door VOF A. de Jonge uit Sint Jansklooster.

Meer werkzaamheden rondom Kooi van Pen
Behalve de werkzaamheden bij het Kooibomenpad wordt er ook in de omliggende terreinen van de Kooi van Pen werk uitgevoerd. De rietlanden worden geschraapt (geplagd) waardoor de zeldzame veenmosrietlanden behouden blijven. Daarnaast wordt er met het graven van petgaten meer open water gecreëerd. Hierdoor krijgen waterplanten de ruimte waardoor de verlanding wat zich kan door ontwikkelen tot markante trilvenen. De Weerribben is één van de ruim 160 Natura 2000-gebieden in Nederland. Het gebied vormt samen met De Wieden het grootste laagveenmoeras van West-Europa. De Weerribben is het ‘thuis’ van talloze bijzondere planten en dieren en heeft samen met De Wieden sinds 1996 het Europees diploma voor natuurbeheer. In Nederland hebben slechts vier natuurgebieden deze bijzondere status.

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 30.11.21 | 11.59 UUR