Acht projecten ontvangen meerjarige subsidie

Overijssel investeert ruim 3 miljoen in cultureel maakklimaat

Overijssel bloeit! Culturele organisaties in Overijssel laten zien welke potentie ons maakklimaat heeft. Met de regeling Versterking Maakklimaat Kunst en Cultuur Overijssel maakt provincie Overijssel zich hard voor een krachtige comeback van cultuur. Acht culturele organisaties en samenwerkingsverbanden zien hun aanvragen gehonoreerd. Zij zijn tot en met 2024 samenwerkingspartner van de provincie waar het gaat om versterking van het professionele maakklimaat.

Samen met deze organisaties geeft provincie Overijssel een impuls aan talentontwikkeling en nieuw cultuuraanbod ťn bouwen we aan een veerkrachtige, toekomstbestendige culturele sector in Overijssel.

De volgende acht projecten ontvangen meerjarige subsidie:
Activiteitenplan St Jansen & de Boer 2021 Ė 2024 (St Jansen en De Boer)
Gouden Verbinding activiteitenplan 21-24 (Gnaffel)
Muziekhub Maakhaven (St Poppodium Het Burgerweeshuis)
TINC Theater Incubator (Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede)
Close to the edge (Consensus Vocalis)
Talentontwikkeling door KASKO Huis voor muziektheater (KASKO)
Plan Versterking Maakklimaat Kunst en Cultuur Overijssel 21-24 (TEN Producties)
In verhalen huist onze toekomst (Stichting Theatergroep De Jonge Honden)

Er zijn meer aanvragen binnengekomen (29) dan er geld beschikbaar is. Een externe adviescommissie Cultuur heeft de aanvragen beoordeeld op artistieke kwaliteit, zakelijke kwaliteit (financiŽle haalbaarheid en ondernemerschap) en maatschappelijke impact. De scores hebben geleid tot een ranking waarvan de acht beste projecten kunnen worden gehonoreerd binnen het vastgestelde subsidieplafond van ruim 3 miljoen.

Programma versterking culturele sector
De subsidieregeling maakt deel uit van het programma Versterking Culturele sector. Naast de nieuwe subsidieregeling voor talentontwikkeling en het creŽren van nieuw cultuuraanbod lanceert de provincie ook een kennislijn voor continue deskundigheidsbevordering. Provincie Overijssel investeert tot en met 2024 in totaal 5,8 miljoen in het programma. Kijk voor meer informatie op www.overijssel.nl/versterkingcultuur

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 19.08.21 | 11.34 UUR