WDODelta speelt in op klimaatverandering

Waterschap test waterberging Beulakerpolder

Waterschap test waterberging Beulakerpolder

Waterschap test waterberging Beulakerpolder© WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen met het testen van waterbergingsgebied Beulakerpolder bij Giethoorn. Het waterschap laat ongeveer 500.000 kuub water het gebied in stromen. Dit is 500 miljoen liter water. Ook test WDODelta de zogeheten inlaat- en uitlaatstuwen. Hiermee stroomt water het gebied in of juist uit. De oevers en bodem achter deze stuwen horen ook bij de test. Dit om te controleren of ze bestand zijn tegen de sterke stroming. Met de test controleert het waterschap of de berging nog goed werkt.

Het waterschap verwacht dat het ongeveer twee dagen duurt totdat de waterberging vol is. Rond 25 januari pompt WDODelta de berging weer leeg via gemaal Beulakerpolder. Verwacht wordt dat dit een paar dagen tot een week duurt.

Eens in de drie jaar
Natuurmonumenten beheert het gebied van de waterberging Beulakerpolder. Deze waterberging is ruim 100 hectare groot. Dat zijn ongeveer 220 voetbalvelden bij elkaar. Het gebied is aangelegd voor natuur, maar heeft ook de functie van waterberging. WDODelta test eens in de drie jaar de berging door het vol te zetten met water.

Droge voeten
De Beulakerpolder is één van de drie polders waar waterberging mogelijk is om te zorgen dat Noordwest Overijssel droge voeten houdt bij extreme regen. Op deze manier speelt WDODelta in op de gevolgen van klimaatverandering, zoals extremen in het weer.

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 21.01.21 | 10.09 UUR