Dinsdag 31.05.22 | 09.39 uur

'Tijdens werkzaamheden kan verkeershinder ontstaan'

Natuurherstellende maatregelen in De Weerribben van start

Eind november is Staatsbosbeheer in opdracht van Provincie Overijssel gestart met de tweede fase van de natuurherstellende maatregelen in De Weerribben rondom de Kooi van Pen. Hierdoor is het mogelijk dat er hinder kan ontstaan bij het fietspad Kooibomenpad tussen Nederland en Kalenberg. De werkzaamheden die deze winter worden uitgevoerd bestaan uit het verwijderen van zaadbomen zoals wilg, els en berk en gevaarlijke bomen langs het fietspad.

De zaadbomen worden gefaseerd over 4 jaren weg gehaald om verbossing in de naastgelegen rietlanden te voorkomen. De bosstrook van het Kooibomenpad ziet er in de toekomst anders uit. Voor de verwijderde bomen worden er in deze strook toekomstbestendige bomen teruggeplant. Hierbij moet u denken aan vlier, Gelderse roos, hazelaar en meidoorn.

Afsluiten fietspad
Tijdens de werkzaamheden kan er korte tijd hinder worden ondervonden. Het fietspad wordt tijdelijk afgesloten, dit wordt aangegeven met bebording. Het streven is dat in de avonden en weekenden het fietspad toegankelijk is. Het fietspad wordt beschermd met rijplaten en deze kunnen gladheid veroorzaken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door VOF A. de Jonge uit Sint Jansklooster.

Meer werkzaamheden rondom Kooi van Pen
Behalve de werkzaamheden bij het Kooibomenpad wordt er ook in de omliggende terreinen van de Kooi van Pen werk uitgevoerd. De rietlanden worden geschraapt (geplagd) waardoor de zeldzame veenmosrietlanden behouden blijven. Daarnaast wordt er met het graven van petgaten meer open water gecreëerd. Hierdoor krijgen waterplanten de ruimte waardoor de verlanding wat zich kan door ontwikkelen tot markante trilvenen. De Weerribben is één van de ruim 160 Natura 2000-gebieden in Nederland. Het gebied vormt samen met De Wieden het grootste laagveenmoeras van West-Europa. De Weerribben is het ‘thuis’ van talloze bijzondere planten en dieren en heeft samen met De Wieden sinds 1996 het Europees diploma voor natuurbeheer. In Nederland hebben slechts vier natuurgebieden deze bijzondere status.

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 30.11.21 | 11.59 UUR
Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
° | °
Meer weer...
Morgen:
° | °


AGENDA
 • Vrijdag 02.12.22
 • Zaterdag 03.12.22
 • Zondag 04.12.22
 • Maandag 05.12.22
 • Dinsdag 06.12.22
 • Woensdag 07.12.22
 • Donderdag 08.12.22
 • Volledige agenda...

POLL

 • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MEEST GELEZEN

MAAND GELEDEN

 • Woensdag 02.11.22
 • Dinsdag 01.11.22
 • Maandag 31.10.22
 • Zondag 30.10.22

HALFJAAR

 • Donderdag 02.06.22
 • Woensdag 01.06.22
 • Dinsdag 31.05.22
 • Maandag 30.05.22
TEKSTADVERTENTIES
0.79868 s