Zaterdag 15.08.20 | 12.37 uur

Wetgevingsdebat jeugd op 18 november in Den Haag

Werkbezoek TK-lid Raemakers aan Steenwijkerland

Afgelopen week bracht D66 Tweede Kamerlid Rens Raemakers een bezoek aan Steenwijkerland. Hij ging samen met de fractie in gesprek over de jeugdzorg in de gemeente. Hoe pakt de decentralisatie van de jeugdzorg in de praktijk uit? Er is gesproken met een huisarts, psycholoog, praktijkondersteuner en jeugdconsulent van de gemeente Steenwijkerland.

Naast Emmy Elgersma (D66) waren ook twee raadsleden als ervaringsdeskundigen aanwezig. Namelijk Femedith Kersjes (CDA) en Aletta Makken (GroenLinks). Zij hebben zelf ook met jeugdzorg te maken gehad en hebben kunnen toelichten waar zij in de zorg tegenaan liepen.

Succesvolle pilotgemeente
Steenwijkerland is één van de vijf gemeenten waar een pilot rondom de jeugdzorg heeft plaatsgevonden. De gemeente is in 2017 gestart met de pilot POH-jeugd GGZ (praktijkondersteuner huisartsen op het terrein van jeugd-GGZ). Het doel van de pilot was om deskundigheid op het gebied van jeugd-GGZ bij de huisartsen aan te bieden om kinderen en ouders beter, sneller en dichterbij te helpen. In de evaluatie is gebleken dat 85% van de kinderen in de huisartsenpraktijk geholpen kon worden en slechts 15% werd doorverwezen voor verdere zorg. De inzet van de POH is succesvol gebleken en wordt door ouders zeer gewaardeerd en omschreven als dichtbij, laagdrempelig en vertrouwd.

Wetgevingsdebat jeugd
Op maandag 18 november vindt in Den Haag een wetgevingsdebat over jeugdzorg plaats. De ervaringen die Tweede Kamerlid Raemakers tijdens het werkbezoek heeft opgedaan, zoals de inzet van een praktijkondersteuner jeugd-GGZ, worden daarin meegenomen. “Doordat 85% van de kinderen niet doorverwezen hoeft te worden, bespaar je geld. Hierdoor kun je kinderen die zware zorg nodig hebben ook meer behandelingen geven. ” aldus Raemakers. “Daar gaat het wat mij betreft om in de jeugdzorg: Lichte gevallen licht behandelen en zware gevallen beter helpen.”

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 01.11.19 | 17.00 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
25° | 19°
Meer weer...
Morgen:
29° | 19°


AGENDA
  • Zaterdag 15.08.20
  • Zondag 16.08.20
  • Maandag 17.08.20
  • Dinsdag 18.08.20
  • Woensdag 19.08.20
  • Donderdag 20.08.20
  • Vrijdag 21.08.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.47528 s