Zaterdag 18.01.20 | 22.30 uur

Steenwijkerland verwelkomt Feike Tibben

Sportformateur aan de slag met Steenwijkerlands Sportakkoord

De komende maanden gaat Feike Tibben als sportformateur aan de slag met het Steenwijkerlands Sportakkoord. De gemeente Steenwijkerland heeft hiervoor geld van het Rijk gekregen. Wethouder Bram Harmsma: ‘De afgelopen periode hebben we heel veel informatie opgehaald als basis voor het sportakkoord. Bij inwoners, sportverenigingen en andere organisaties. Deze basis hebben we verwoord in het ‘wedstrijdplan’. De gemeenteraad neemt er in september een besluit over. Vooruitlopend daarop gaat de sportformateur alvast bezig om alle input te vertalen in concrete acties en afspraken, die straks in het Steenwijkerlands Sportakkoord komen te gaan. Uiteraard doen we ook dit samen met de partijen die actief zijn rond sport en bewegen.’

Het is de bedoeling dat het Steenwijkerlands Sportakkoord begin oktober klaar is.

Feike Tibben is als inwoner van Steenwijkerland en oud-bestuurder van de roeivereniging bekend met de lokale situatie. Hij gaat de komende weken de thema’s inclusief sporten en bewegen, jong leren bewegen en vitale aanbieders uitwerken. Feike Tibben: 'Er zijn al heel veel ideeën opgehaald. Die input ben ik aan het ordenen en daarmee ga ik de boer op naar onder andere sportaanbieders, scholen, zorgaanbieders. Samen gaan we de informatie die er ligt uitwerken in concrete acties en koppelen aan beschikbare budgetten. Organisaties kunnen natuurlijk ook nu al met mij contact opnemen als ze een bijdrage willen leveren of nog vragen hebben. Ik ben te bereiken via Feike.Tibben@pagus.nl of telefonisch via 06 15 00 65 45.'

Achtergrond
De weg naar een Steenwijkerlands Sportakkoord begon met het benoemen van belangrijke uitdagingen en ontwikkelingen op het terrein van sport en bewegen. Deze ‘Voorzet’ is tijdens een aantal bijeenkomsten voorgelegd aan inwoners en (sport)organisaties. Op basis van hun reacties, ideeën en opmerkingen is de voorzet uitgewerkt in een ‘wedstrijdplan’ waarin de contouren van het sportakkoord worden bepaald. Ook dit wedstrijdplan is met alle betrokkenen besproken. Als de gemeenteraad in september ermee instemt, ligt de weg open naar een Steenwijkerlands Sportakkoord.

Op www.steenwijkerland.nl/sportakkoord is alle informatie terug te vinden.

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | ZATERDAG, 20.07.19 | 11.21 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
5° | -1°
Meer weer...
Morgen:
5° | -4°


AGENDA
  • Zondag 19.01.20
  • Maandag 20.01.20
  • Dinsdag 21.01.20
  • Woensdag 22.01.20
  • Donderdag 23.01.20
  • Vrijdag 24.01.20
  • Zaterdag 25.01.20
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.40092 s