Vrijdag 05.06.20 | 15.41 uur

Waterschap wil 'omwoeling' waterbodem voorkomen

WDODelta: Actieplan voor bescherming van zanddijken

Actieplan voor bescherming van zanddijken

Actieplan voor bescherming van zanddijken© WDODelta

Vanwege de droogte neemt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) uit voorzorg enkele maatregelen om aan de vraag voor aan- en afvoer van water te kunnen voldoen en de dijken te beschermen. Een beregeningsverbod voor het onttrekken van water uit sloten, kanalen, rivieren en weteringen is momenteel nog niet aan de orde.

Het watersysteem in het werkgebied van WDODelta bestaat uit twee soorten gebieden: waar wel en geen wateraanvoer mogelijk is.

"In de gebieden waar aanvoer van water mogelijk is door natuurlijke stroming of doordat we water oppompen, zijn we druk bezig de waterdoorvoer op gang te houden”, zegt teamleider Albert Drewes. “We controleren voortdurend onze stuwen en gemalen en houden de doorstroming in de watergangen zelf ook goed in de gaten. Op die manier verdelen we het water voor de verschillende functies, bijvoorbeeld landbouw of natuur."

In gebieden waar geen aanvoer van water mogelijk is, probeert het waterschap het water zo goed mogelijk vast te houden. Drewes: "In deze gebieden zien we de waterpeilen, ook van het grondwater, hard zakken. Hier komen we langzamerhand aan het eind van onze mogelijkheden. Dit zijn de plekken waar watergangen droog kunnen vallen."

Dijken maaien uitgesteld
Het waterschap stelt het maaien van de dijken die gevoelig zijn voor droogte uit. Dit zijn voornamelijk de zanddijken langs de IJssel, de Vecht, het Zwartewater en de Sallandse weteringen. Zanddijken zijn gevoeliger voor droogte dan kleidijken, omdat het water sneller wegzakt in zand dan in klei. Hierdoor verdroogt de bovenste laag sneller. Dit is de laag waar de wortels van het gras zitten. Als gras is gemaaid, wil het zich herstellen en weer groeien. Daarvoor is water nodig, maar dat zit nu door de droogte niet in de dijk. Gevolg is dat het gras verdort en hiermee de sterkte van de grasmat afneemt. Ook hebben de wortels door de droogte minder houvast in de zandbodem. Hierdoor kunnen maaimachines sneller wegglijden De grasbekleding van een dijk is essentieel en doet dienst als beschermdeken bij hoge waterstanden.

Omwoeling waterbodem voorkomen
Verder worden watergangen optimaal gemaaid voor een zo goed mogelijke aan- en afvoer van water. De maaiboten die hiervoor worden ingezet, maaien alleen in de diepere wateren. Het waterschap ontziet bewust de ondiepe wateren, zoals in stedelijke gebieden. “Omdat de waterpeilen lager zijn, voorkomen we hiermee omwoeling van de waterbodem. Dit is belangrijk, omdat door de hogere watertemperatuur er al minder zuurstof in het water zit. Het omwoelen van de bodem onttrekt ook zuurstof. Vissen zouden het daardoor moeilijk kunnen krijgen en dat willen we niet.”

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 06.07.18 | 09.11 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
14° | 7°
Meer weer...
Morgen:
15° | 7°


AGENDA
  • Vrijdag 05.06.20
  • Zaterdag 06.06.20
  • Zondag 07.06.20
  • Maandag 08.06.20
  • Dinsdag 09.06.20
  • Woensdag 10.06.20
  • Donderdag 11.06.20
  • Volledige agenda...

MAAND GELEDEN

TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.48133 s