Dinsdag 23.07.19 | 18.32 uur

Inloopbijeenkomst Wanneperveen over werkzaamheden

Moerasbos bij Roekebosch wordt hooiland

Natuurmonumenten vormt een deel van het moerasbos bij Roekebosch om tot hooiland. Met die maatregel vergroot de organisatie de overlevingskansen van bijzondere planten en dieren in De Wieden. De werkzaamheden starten dit najaar als onderdeel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Natuurmonumenten en provincie Overijssel vertellen op 3 juli meer over het hoe en waarom tijdens een inloopbijeenkomst in Wanneperveen.

Met het PAS-project werken overheden en natuurorganisaties aan het terugdringen van stikstof dat schadelijk is voor de natuur.

Als onderdeel van het programma versterken Natuurmonumenten en de Provincie het karakteristieke laagveenlandschap in De Wieden. Dit betekent dat op drie locaties in totaal 32 hectare moerasbos wordt omgevormd tot hooiland. Buiten Roekebosch zijn dat twee gebieden bij Zwartsluis.

Natuurmonumenten gaat deze plekken ontbossen en nieuwe sloten en greppels graven. “Uiteindelijk ontwikkelen we daarmee op lange termijn veenmosrietlanden en trilvenen, waarin zeldzame dieren en planten leven. Na uitvoerig onderzoek denken we dat deze locaties daarvoor het meest kansrijk zijn”, zegt Broer Blaauwbroek, die namens Natuurmonumenten projectleider is.
De aanbesteding voor de werkzaamheden start binnenkort.

Bedoeling is dat een aannemer vervolgens in het najaar aan de slag gaat, voor juli 2021 moet de hele klus achter de rug zijn. “De aannemer kan zelf bepalen in hoeveel delen hij de werkzaamheden uitvoert”, aldus Blaauwbroek, die benadrukt dat alleen in het winterseizoen wordt gewerkt. De projectleider verwacht nauwelijks overlast. “Rondom deze locaties zijn geen aanwonenden en alle maatregelen vinden plaats in bestaande natuur. Hooguit zijn enkele vaarwegen tijdens het winterseizoen wat intensiever in gebruik.”

Natuurmonumenten en provincie Overijssel leggen belangstellenden graag de noodzaak van het project uit. Daarom organiseren zij op dinsdag 3 juli een inloopbijeenkomst in dorpshuis De Wanne in Wanneperveen. Tussen 19.00 en 21.00 uur geven medewerkers van beide organisaties meer informatie. Om 19.15 en 20.15 uur zijn er korte presentaties over PAS en de natuurherstelmaatregelen.

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 18.06.18 | 14.34 UUR


advertentie

Naam
WoonplaatsBeweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van derden bij Digitale Kranten Nederland worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van de lezers en/of rechthebbenden ingediend en zijn niet van redactie. Digitale Kranten Nederland behoudt zich ten alle tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.
Vandaag:
32° | 21°
Meer weer...
Morgen:
32° | 20°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.32419 s