Dinsdag 11.05.21 | 19.23 uur

Bouwen voor lokale en (bovenlokale) woonbehoefte

Meer ruimte voor Steenwijkerland in West-Overijsselse woonagenda

Het college van B&W en de Gedeputeerde Staten hebben op 16 maart jl. de woonagenda voor West-Overijssel vastgesteld. In regionale woonagenda’s voor Twente en West-Overijssel maken de provincie Overijssel en gemeenten afspraken over opgaven en ambities voor de periode 2021-2025.

Meer ruimte voor lokale afweging en onderbouwing
Wethouder Marcel Scheringa “De woonagenda West-Overijssel geeft meer ruimte aan woningbouw dan voorheen. De nadruk ligt daarbij op een goede kwalitatieve onderbouwing van de woonbehoefte en niet langer op de kwantitatieve behoefte. De nieuwe regionale woonagenda biedt daardoor meer ruimte aan onze gemeente voor lokale afweging en kwalitatieve onderbouwing”.

Bouwen voor lokale (en bovenlokale) woonbehoefte
“De totale woningvoorraad in Steenwijkerland bestaat uit meer dan 20.000 woningen. De lokale woonbehoefte tot 2030 bedraagt 1.250 woningen. Op dit moment is er in Steenwijkerland een harde plancapaciteit van ca. 510 woningen en een zachte plancapaciteit van ca. 360 woningen (samen ca. 870). De insteek vanuit de West-Overijsselse woonagenda is om tot en met 2025 vooral in te zetten op de uitvoering van deze harde en zachte plancapaciteit”, aldus Marcel Scheringa.

Op basis van Primos 2019 prognoses is er voor de lokale behoefte tot 2030 nog een tekort aan plannen voor ca. 370 woningen. Het woningmarktonderzoek dat de gemeente zelf laat uitvoeren in de 1e helft van 2021 brengt in kaart in welke kernen (of clusters van kernen) de nog niet ingevulde plancapaciteit dient te landen in de periode tot 2025 en tot 2030 . Daarnaast is er nog een verwachte bovenlokale woningvraag, o.a. vanuit de bredere regio en door de overloop vanuit de Randstad naar onze regio. De grootte van deze bovenlokale vraag en waar in de regio deze vooral zal landen wordt vanaf 2021 in regionaal verband nader uitgezocht.

Ondersteuning bij versnelling woningbouw
De druk op de woningmarkt is groot met stijgende prijzen voor koopwoningen en lange wachttijden voor sociale huur, ook in onze gemeente. Bij zowel de provincie als de gemeente is er een sterke ambitie om de woningbouw in de gemeente te versnellen. De provincie Overijssel biedt ondersteuning aan gemeenten bij versnelling van de woningbouwopgave. Samen met het Rijk wordt kennis en capaciteit beschikbaar gesteld aan gemeenten om de woningbouw op locatieniveau te versnellen, visie te ontwikkelen en concrete plannen te realiseren. Hiervoor is een provinciaal aanjaagteam wonen opgericht, als aanvulling op het landelijk expertteam wonen. Het aanjaagteam helpt bij de versnelling van de realisatie van woningbouwplannen.

“Steenwijk Zuidoost is in de woonagenda aangewezen als ‘sleutelproject’ en dient als pilot voor het provinciaal aanjaagteam wonen, om de woningbouw te versnellen. In Steenwijkerland hebben we te maken met een sterke vergrijzing en een toename van het aantal kleine huishoudens. Hierdoor is er naar verwachting een groeiende behoefte aan kleinere, meer compacte woningen, passend bij het woonmilieu in de verschillende kernen”, aldus Marcel Scheringa.

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 30.03.21 | 16.19 UUR


advertentie

Naam afzender
E-mailadres ontvanger


Vandaag:
17° | 6°
Meer weer...
Morgen:
17° | 7°


AGENDA
  • Dinsdag 11.05.21
  • Woensdag 12.05.21
  • Donderdag 13.05.21
  • Vrijdag 14.05.21
  • Zaterdag 15.05.21
  • Zondag 16.05.21
  • Maandag 17.05.21
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.5409 s