Vrijdag 07.08.20 | 17.02 uur

Meerjarenbegroting naar gemeenteraad

Steenwijkerland presenteert meerjarenbegroting

Het college van B&W maakt zich sterk voor gezonde gemeentefinanciën voor de toekomst van Steenwijkerland en biedt de gemeenteraad voor de jaren 2020-2023 een sluitende begroting aan.

Wethouder Marcel Scheringa: ‘Ik ben blij dat het ons gelukt is om de begroting voor deze jaren financieel sluitend te krijgen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Na berichten dat we veel minder geld van het Rijk zouden krijgen zijn we in het voorjaar gelijk aan de slag en hebben we flink wat maatregelen genomen om kosten te besparen. Zo stellen we investeringen in de openbare ruimte uit en verlagen we sommige onderhoudsbudgetten. Ook krijgen instellingen die van subsidies afhankelijk zijn er minder geld bij in 2020. Bovendien nemen we als college maatregelen om de kosten voor de jeugdhulp te beheersen.’

Daarnaast stelt het college bij de begroting een extra maatregel voor om kosten te besparen, namelijk een verlaging van het budget voor de bedrijfsvoering. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Ondanks al deze ingrepen, lukt het niet om de begroting sluitend te krijgen zonder lastenverhoging. Nóg meer kostenbesparing zou ten koste gaan van onze basisvoorzieningen en dat willen we niet. Voor deze extra lasten kiezen we voor een eerlijke en evenredige verdeling over inwoners, ondernemers én bezoekers van ons gebied.’

De woonlasten voor eigenaren en gebruikers stijgen in 2020 gemiddeld met 3% extra. Dit komt bovenop de inflatiecorrectie van 1,6% die normaal gesproken in rekening wordt gebracht. Daarnaast stelt het college voor om vanaf 2021 een post ‘de bezoeker draagt bij’ in de begroting op te nemen. De forse investeringen die de komende jaren gedaan worden in toerisme, zoals het verbeteren van fietspaden en het realiseren van een eigentijdse, digitale bewegwijzering voor toeristen in Giethoorn, rechtvaardigen volgens het college een verhoging van de financiële bijdrage van de bezoeker. Hierbij wordt zowel naar het dagtoerisme als naar het verblijfsbezoek gekeken. Concrete voorstellen hiervoor worden in het voorjaar van 2020 gepresenteerd.

Marcel Scheringa: ‘Met deze begroting zijn we in staat om Steenwijkerland aantrekkelijk te houden en ambities waar te maken. Dan gaat het bijvoorbeeld om goede zorg voor ouderen en jongeren, voor onze economie en werkgelegenheid, voor een duurzaam en toekomstbestendig Steenwijkerland en om een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Daar staan we als college voor en dat willen we waar maken.’

De gemeenteraad behandelt de meerjarenbegroting in zijn vergadering van 5 november 2019

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 17.10.19 | 09.36 UUR


advertentie

Naam afzender
E-mailadres ontvanger


Vandaag:
32° | 19°
Meer weer...
Morgen:
33° | 20°


AGENDA
  • Zondag 09.08.20
  • Maandag 10.08.20
  • Dinsdag 11.08.20
  • Woensdag 12.08.20
  • Donderdag 13.08.20
  • Vrijdag 14.08.20
  • Zaterdag 15.08.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.48352 s