Zaterdag 16.01.21 | 12.41 uur

Inkijkexemplaar (alleen op afspraak) voor belangstellenden beschikbaar

Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Natura 2000 De Wieden ligt ter inzage

Provinciale Staten hebben op 9 december 2020 het definitieve Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor De Wieden vastgesteld. Het PIP ligt inclusief bijlagen en overige besluiten ter inzage van 19 januari tot en met 2 maart 2021. Die Wieden is één van de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel. Het Natura 2000-programma heeft als doel om kwetsbare natuur te beschermen en te herstellen. De provincie, andere overheden en natuur- en belangenorganisaties zijn hier verantwoordelijk voor. Met specifieke maatregelen die per gebied verschillen, maken we de natuur veerkrachtig en weerbaar tegen invloeden van buiten. Denk daarbij aan verdroging en de uitstoot van stikstof. Het nemen van maatregelen is daarom ook geen luxe, maar pure noodzaak.

LEES MEER... | DONDERDAG, 14.01.21 | 09.11 UUR


advertentie

Online aanmelden voor woensdag 27 januari 2021!

Gratis groentezaad voor scholen en kinderopvang uit Steenwijkerland

Scholen en kinderopvangorganisaties uit de gemeente Steenwijkerland kunnen kosteloos groentezaden en een bijbehorend lespakket aanvragen bij Natuur en Milieu Overijssel. Hiermee kunnen de leerlingen dit voorjaar in de klas of op het plein hun eigen groente kweken. Aanmelden kan tot woensdag 27 januari.

LEES MEER... | DONDERDAG, 07.01.21 | 07.34 UUR

Vrijwilligers houden oude ambacht in stand

Kiersche Wijdekooi nuttig voor onderzoek

Natuurmonumenten verzette het afgelopen jaar veel werk in de vier eendenkooien in De Wieden. Vrijwilligers knapten bijvoorbeeld een groot deel van de Grote Otterskooi op. Boswachters en kooikers Ronald Bijl en Roelof de Jonge ringen bovendien sinds september eenden in de Kiersche Wijdekooi. “Heel mooi dat die kooi buiten de cultuurhistorische waarde een nieuwe functie heeft”, zegt De Jonge, die zelf een lange geschiedenis heeft als kooiker.

LEES MEER... | MAANDAG, 28.12.20 | 08.00 UUR

Waterbeheer in 2021 in handen van WDODelta

Waterschap neemt beheer en onderhoud stedelijk water over van Steenwijkerland

Vanaf vrijdag 1 januari 2021 neemt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) het beheer en onderhoud van het stedelijk water over van de gemeente Steenwijkerland. Dit betekent dat inwoners met vragen, opmerkingen of klachten over het waterbeheer voortaan contact kunnen opnemen met het waterschap.

LEES MEER... | VRIJDAG, 18.12.20 | 07.19 UUR

Natura2000-doelstellingen leidend

WDODelta: Aanpassingen in watersysteem voor uitbreiding natuur Weerribben-Wieden

Om aan de natuurdoelen in drie nieuw in te richten deelgebieden in de Weerribben-Wieden te voldoen, worden de waterpeilen aangepast. Er is een hoger waterpeil nodig, zodat de Natura2000-doelstellingen worden gehaald. Om werk met werk te maken, wordt tegelijkertijd het Ettenlandsch kanaal verbreed en kades weggehaald, verhoogd of nieuw aangelegd. Provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) trekken hierin samen op.

LEES MEER... | DONDERDAG, 17.12.20 | 12.13 UUR

Vrijwilligers tellen in en rondom Dwarsgracht en Ronduite

Zeldzame koninginnenpage vaker gezien in De Wieden

Zeventien vrijwilligers van Natuurmonumenten telden ook dit jaar de vlinders in De Wieden. Ze bekeken vooral gebieden rond Dwarsgracht en Ronduite. Een opvallende conclusie is dat de zeldzame koninginnenpage steeds meer rondfladdert in het natuurgebied.

LEES MEER... | VRIJDAG, 11.12.20 | 13.45 UUR

Partijen blijven werken aan afspraken uit Natuurpact

Rijk en provincies maken afspraken om stikstofgevoelige natuur te verbeteren

De provincie Overijssel is blij met het akkoord dat Rijk en provincies deze week hebben bereikt over de besteding van 3 miljard euro om stikstofgevoelige natuur te verbeteren. Onderdeel van het zogeheten Programma Natuur is om natuurinclusieve landbouw in overgangszones rondom natuurgebieden te stimuleren.

LEES MEER... | WOENSDAG, 09.12.20 | 08.38 UUR

Op avontuur In de kerstvakantie!

Plezier met DIY gezinsavonturen in De Wieden

Plezier met DIY gezinsavonturen in De Wieden

Plezier met DIY gezinsavonturen in De Wieden© Natuurmonumenten

Gebruik je spierballen, sjouw met takken en bouw een hut. Maak een natuurschilderij of bak je eigen oliebollen van zand! Trek je oude kleren aan en kom lekker buiten spelen. Het kan allemaal in de speelnatuur van Oerrr!

LEES MEER... | DINSDAG, 08.12.20 | 11.00 UUR

Plantactie onderdeel van manifest ‘Klimaatrobuuste landgoederen’

Overijsselse landgoederen planten duizenden bomen

Op vijftig landgoederen in Overijssel is op woensdag 18 november een pronkboom geplant. Door het planten van deze pronkboom committeren de landgoederen zich aan de afspraak om op hun landgoed tijdens dit plantseizoen minstens duizend bomen te planten. De pronkboom staat hier symbool voor. De pronkbomen zijn een gift van Provincie Overijssel.

LEES MEER... | DONDERDAG, 19.11.20 | 08.49 UUR

Bloeiende bloemen zijn van levensbelang

Idylles in Steenwijkerland voor vlinders, bijen én mensen

Bloeiende bloemen zijn van levensbelang voor vlinders en bijen. Helaas zijn er steeds minder bloemrijke velden en bermen. In Steenwijkerland komt daar verandering in. Er wordt hard gewerkt aan drie idylles: plekken waar vlinders, bijen en mensen kunnen genieten van bloemenpracht. Leerlingen van de Clausschool in Steenwijk, de Immanuelschool in Steenwijkerwold en de Voorpoort in Vollenhove gaan op 6 oktober 2020 de bijen- en vlinderidylles inzaaien. Dat doen ze samen met De Vlinderstichting.

LEES MEER... | MAANDAG, 05.10.20 | 18.10 UUR

Toegankelijke natuur in de spotlights

Natuurmonumenten maakt natuurgebieden toegankelijk voor mensen met een beperking

Natuurmonumenten maakt tientallen natuurgebieden en natuurspeelplekken toegankelijk voor mensen met een beperking. In het kader van de Week van de Toegankelijkheid zijn mensen met een beperking of chronische ziekte welkom van woensdag 7 tot en met 11 oktober van 10.00 tot 17. 00 uur bij bezoekerscentrum De Wieden te St. jansklooster.

LEES MEER... | ZATERDAG, 26.09.20 | 09.59 UUR

Situatie stabiliseert in de regio

WDODelta: Grondwaterstanden normaal tot laag

De neerslag van de afgelopen periode in combinatie met het bewolkte weer heeft ervoor gezorgd dat de situatie in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verder is gestabiliseerd. Het waterschap kan voldoende water aanvoeren om aan de watervraag te voldoen. De verwachting is dat dit voorlopig zo blijft.

LEES MEER... | VRIJDAG, 24.07.20 | 06.27 UUR

Voor basisschoolkinderen, vanaf groep 5

Meedoen met JeugdNatuurClub De Wieden?

Samen met andere kinderen de natuur ontdekken en daar leuke dingen doen. Dat is waar JeugdNatuurClub De Wieden voor staat. Bezoekerscentrum De Wieden, Staatsbosbeheer Noordwest Overijssel en Museum Schoonewelle uit Zwartsluis maken dat mogelijk. Kinderen vanaf groep 5, die wonen van Blokzijl tot Hasselt en van Giethoorn tot Meppel, kunnen zich aansluiten.

LEES MEER... | DONDERDAG, 09.07.20 | 07.06 UUR

Na renovatie voldoet het gemaal aan hedendaagse eisen

Voorbereidende werkzaamheden gemaal Giethoorn van start

Gemaal Giethoorn

Gemaal Giethoorn© WDODelta

De voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van het gemaal Giethoorn zijn begonnen. Dit doet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), omdat het huidige gemaal niet meer aan de normen voor veiligheid en gebiedsbeheer voldoet. Het gemaal Giethoorn is gelegen aan de Kanaaldijk in Giethoorn. Na de renovatie voldoet het gemaal weer aan de eisen van deze tijd.

LEES MEER... | DINSDAG, 07.07.20 | 11.18 UUR

Impuls voor wonen, werken, recreatie en toerisme

Weerribben-Wieden op weg naar Nationaal Park van Wereldklasse

Nationaal Park Weerribben-Wieden is een van de 21 nationale parken in Nederland. Het is uniek in zijn soort, want het is het grootste laagveenmoeras van Noordwest Europa. Met zijn ruim 11.000 hectare is het van grote betekenis voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Steenwijkerland wil het Nationaal Park een stap verder brengen: naar een Nationaal Park van Wereldklasse. Een titel die door het Rijk in het leven is geroepen om nationale parken nieuw elan te geven en een kwaliteitssprong te laten maken.

LEES MEER... | WOENSDAG, 01.07.20 | 10.32 UUR
Vandaag:
5° | 2°
Meer weer...
Morgen:
4° | 1°


AGENDA
  • Zondag 17.01.21
  • Maandag 18.01.21
  • Dinsdag 19.01.21
  • Woensdag 20.01.21
  • Donderdag 21.01.21
  • Vrijdag 22.01.21
  • Zaterdag 23.01.21
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.74702 s