Dinsdag 31.05.22 | 09.39 uur

'Tijdens werkzaamheden kan verkeershinder ontstaan'

Natuurherstellende maatregelen in De Weerribben van start

Eind november is Staatsbosbeheer in opdracht van Provincie Overijssel gestart met de tweede fase van de natuurherstellende maatregelen in De Weerribben rondom de Kooi van Pen. Hierdoor is het mogelijk dat er hinder kan ontstaan bij het fietspad Kooibomenpad tussen Nederland en Kalenberg. De werkzaamheden die deze winter worden uitgevoerd bestaan uit het verwijderen van zaadbomen zoals wilg, els en berk en gevaarlijke bomen langs het fietspad.

LEES MEER... | DINSDAG, 30.11.21 | 11.59 UUR

Boomdeeldag op 12 februari 2022

Iedereen een Boom deelt bomen uit in Steenwijkerland

Inwoners van Steenwijkerland komen in aanmerking voor de provinciale Iedereen een Boom-actie. De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeente Steenwijkerland delen komende winter bomen en bosplantsoenplanten uit tegen een kleine vergoeding (tussen 37,50 en 250,00 euro, red.). De rest wordt door de provincie betaald.

LEES MEER... | DONDERDAG, 25.11.21 | 12.18 UUR

Ruim 2 miljoen downloads routes Landschap Overijssel

'Wandelen met een app steeds populairder'

Met hart en ziel zet Landschap Overijssel zich samen met vele vrijwilligers, dagelijks in voor het landschap in Overijssel. Om wandelaars te inspireren om er vaker op uit te gaan en meer te ontdekken in het landschap, hebben zij de routeapp ‘wandelen in Overijssel’ ontwikkeld. Met hulp van een enthousiaste groep vrijwilligers zijn meer dan 100 mooie, leuke en (natuur)historisch interessante routes in de app gezet. Sinds de introductie van het routesysteem vijf jaar geleden zijn onze routes maar liefst 2 miljoen keer gedownload.

LEES MEER... | DONDERDAG, 04.11.21 | 07.28 UUR

Einde beweidingsseizoen

Geen schapen op de dijk tijdens stormseizoen

Het beweidingsseizoen voor schapen op dijken in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is afgelopen. Het stormseizoen is begonnen en dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Vee, met name schapen, mogen tot het voorjaar niet meer op dijken grazen. Zo blijft de grasmat beschermd.

LEES MEER... | VRIJDAG, 15.10.21 | 08.11 UUR

Extra geld naar Overijssel voor jaren 2021 - 2023

87 Miljoen vanuit Programma Natuur voor bomen en bijzondere natuur

Vanuit het landelijk programma Natuur komt extra geld naar Overijssel. Hiermee willen Rijk en provincies de natuur de komende jaren verder versterken en verbeteren. Overijssel kan rekenen op 87 miljoen voor de jaren 2021 - 2023. Dit geld wordt vooral ingezet om extra maatregelen te nemen voor de bijzondere stikstofgevoelige natuur in de beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) en meer bos.

LEES MEER... | ZATERDAG, 28.08.21 | 08.21 UUR

Gefascineerd door bijen en andere bestuivers?

Word bijengastdocent voor basisscholen!

Het gaat niet goed met de bijen en om deze reden zet de Bijenbeweging Overijssel zich in voor de bescherming van bijen. 'Jonge kinderen en hun omgeving willen we hierbij graag betrekken en daarom organiseren we dit jaar de actie 'Scholen voor Bijen'.'

LEES MEER... | VRIJDAG, 30.07.21 | 12.18 UUR

Stichting aan de slag met Nationaal Park nieuwe stijl

'Samen profiteren van Nationaal Park Weerribben-Wieden'

De komende drie jaar gaat de Stichting Weerribben-Wieden aan de slag met de ontwikkeling van het Nationaal Park Weerribben-Wieden naar een Nationaal Park nieuwe stijl. Het Ministerie van LNV en de provincie Overijssel laten zien dat zij er vertrouwen in hebben. Zij geven de stichting gezamenlijk een betekenisvolle subsidie, bijna 600.000 euro, om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Ook Harold Viscaal, de nieuwe directeur van de stichting en het Nationale Park, ziet een forse kwaliteitsimpuls van het gebied voor zich.

LEES MEER... | WOENSDAG, 10.03.21 | 13.50 UUR

IJspret voorbij!

WDODelta start gemalen weer op

Nu de vorst voorbij is, zorgen smeltend ijs en grote hoeveelheden sneeuw én het ontdooien van de grond voor een toenemende afvoer van water. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start daarom de bemalingen in het hele werkgebied weer op. Zo begint vanaf maandag 15 februari 2021 gemaal Stroink tussen Vollenhove en Blokzijl weer met het wegpompen van water uit Noordwest-Overijssel. Ook andere gemalen gaan weer in werking.

LEES MEER... | MAANDAG, 15.02.21 | 11.56 UUR

Natuurvriendelijke verbinding tussen De Wieden en het Vollenhovermeer

Start verbreding Ettenlandsch kanaal in Vollenhove

Ondertekening Verbreding Ettenlandsch kanaal

Ondertekening Verbreding Ettenlandsch kanaal© WDODelta

Het Ettenlandsch kanaal wordt verbreed. Provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) trekken hierin samen op. Door de verbreding kan het waterschap de pompcapaciteit van gemaal Stroïnk volledig benutten. Door het Ettenlandsch kanaal te verbreden, kan in tijden van veel neerslag meer water worden afgevoerd om wateroverlast te voorkomen. In geval van droogte en om bodemdaling te voorkomen worden de peilen in de boezem en omliggende gebieden zo hoog mogelijk gehouden. Dat kan als het gemaal optimaal water kan aanvoeren via een breder kanaal.

LEES MEER... | DONDERDAG, 11.02.21 | 12.29 UUR

Online aanmelden is verplicht

Landschap Overijssel houdt online basiscursus 'fruitboom snoeien!'

'Om fruitbomen gezond te houden, is het belangrijk ze goed te onderhouden. Op deze manier worden ze ouder, leveren ze een betere oogst en dragen ze positief bij aan de biodiversiteit. Door fruitbomen regelmatig op de juiste wijze te snoeien, hebben ze ook minder last van beurtjaren.' Dat meldt Landschap Overijssel. Op zaterdag 20 februari 2021 organiseert Landschap Overijssel een online basisworkshop fruitboom snoeien.

LEES MEER... | VRIJDAG, 29.01.21 | 14.00 UUR

WDODelta speelt in op klimaatverandering

Waterschap test waterberging Beulakerpolder

Waterschap test waterberging Beulakerpolder

Waterschap test waterberging Beulakerpolder© WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen met het testen van waterbergingsgebied Beulakerpolder bij Giethoorn. Het waterschap laat ongeveer 500.000 kuub water het gebied in stromen. Dit is 500 miljoen liter water. Ook test WDODelta de zogeheten inlaat- en uitlaatstuwen. Hiermee stroomt water het gebied in of juist uit. De oevers en bodem achter deze stuwen horen ook bij de test. Dit om te controleren of ze bestand zijn tegen de sterke stroming. Met de test controleert het waterschap of de berging nog goed werkt.

LEES MEER... | DONDERDAG, 21.01.21 | 10.09 UUR

Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Opkoopregeling LNV tot eind februari opengesteld

Veehouderijbedrijven in Overijssel met een hoge stikstofuitstoot, die nabij natuurgebieden zijn gelegen en willen stoppen, kunnen zich melden bij de provincie Overijssel. Vanaf 19 januari tot en met 28 februari 2021 staat de inschrijving voor de eerste tranche van de Rijksregeling open. Het gaat om de uitvoering van de “Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden” die op 3 november 2020 door het Ministerie van LNV is gepubliceerd.

LEES MEER... | MAANDAG, 18.01.21 | 14.18 UUR

Inkijkexemplaar (alleen op afspraak) voor belangstellenden beschikbaar

Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Natura 2000 De Wieden ligt ter inzage

Provinciale Staten hebben op 9 december 2020 het definitieve Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor De Wieden vastgesteld. Het PIP ligt inclusief bijlagen en overige besluiten ter inzage van 19 januari tot en met 2 maart 2021. Die Wieden is één van de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel. Het Natura 2000-programma heeft als doel om kwetsbare natuur te beschermen en te herstellen. De provincie, andere overheden en natuur- en belangenorganisaties zijn hier verantwoordelijk voor. Met specifieke maatregelen die per gebied verschillen, maken we de natuur veerkrachtig en weerbaar tegen invloeden van buiten. Denk daarbij aan verdroging en de uitstoot van stikstof. Het nemen van maatregelen is daarom ook geen luxe, maar pure noodzaak.

LEES MEER... | DONDERDAG, 14.01.21 | 09.11 UUR

Online aanmelden voor woensdag 27 januari 2021!

Gratis groentezaad voor scholen en kinderopvang uit Steenwijkerland

Scholen en kinderopvangorganisaties uit de gemeente Steenwijkerland kunnen kosteloos groentezaden en een bijbehorend lespakket aanvragen bij Natuur en Milieu Overijssel. Hiermee kunnen de leerlingen dit voorjaar in de klas of op het plein hun eigen groente kweken. Aanmelden kan tot woensdag 27 januari.

LEES MEER... | DONDERDAG, 07.01.21 | 07.34 UUR

Vrijwilligers houden oude ambacht in stand

Kiersche Wijdekooi nuttig voor onderzoek

Natuurmonumenten verzette het afgelopen jaar veel werk in de vier eendenkooien in De Wieden. Vrijwilligers knapten bijvoorbeeld een groot deel van de Grote Otterskooi op. Boswachters en kooikers Ronald Bijl en Roelof de Jonge ringen bovendien sinds september eenden in de Kiersche Wijdekooi. “Heel mooi dat die kooi buiten de cultuurhistorische waarde een nieuwe functie heeft”, zegt De Jonge, die zelf een lange geschiedenis heeft als kooiker.

LEES MEER... | MAANDAG, 28.12.20 | 08.00 UUR
Vandaag:
° | °
Meer weer...
Morgen:
° | °


AGENDA
 • Dinsdag 04.10.22
 • Woensdag 05.10.22
 • Donderdag 06.10.22
 • Vrijdag 07.10.22
 • Zaterdag 08.10.22
 • Zondag 09.10.22
 • Maandag 10.10.22
 • Volledige agenda...

POLL

 • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MEEST GELEZEN

MAAND GELEDEN

 • Zondag 04.09.22
 • Zaterdag 03.09.22
 • Vrijdag 02.09.22
 • Donderdag 01.09.22

HALFJAAR

 • Maandag 04.04.22
 • Zondag 03.04.22
 • Zaterdag 02.04.22
 • Vrijdag 01.04.22
TEKSTADVERTENTIES
0.87201 s