Woensdag 24.04.19 | 13.39 uur

'Landelijke cijfers laten een drastische daling van de insectenstand zien'

Biodiversiteit hoog op Steenwijkerlandse agenda

Hoe zorgen we voor biodiversiteit in de gemeente Steenwijkerland? Over het antwoord op die vraag gaat de gemeente zich, samen met inwoners en betrokken organisaties, de komende maanden buigen. Het moet leiden tot een plan van aanpak om te zorgen voor een goed leefgebied voor onder andere insecten en bijen.

LEES MEER... | DINSDAG, 23.04.19 | 12.02 UUR


advertentie

'Hakhoutbos' bij Kadoelen op het Land Veno

Tweehonderd eiken voor het Knoppersbos

Tweehonderd eiken voor het Knoppersbos

Tweehonderd eiken voor het Knoppersbos© Natuurmonumenten | Regina Brouns

Natuurmonumenten heeft tweehonderd jonge eiken aangeplant in het Knoppersbos. Dat is een eeuwenoud ‘hakhoutbos’ bij Kadoelen op het Land Veno. Bewoners maken al honderden jaren lang gebruik van het hout uit dit bos.

LEES MEER... | VRIJDAG, 19.04.19 | 10.27 UUR


advertentie

Waterschap wil verdroging van natuur voorkomen

WDODelta: Proef met aangepast peilbeheer

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start een proef met aangepast peilbeheer op de boezem van Noordwest-Overijssel. Doel van de aanpassing is het beperken van de verdroging van de natuur in de Wieden en Weerribben. De resultaten van de proef worden meegenomen bij het herzien van het peilbesluit in de toekomst. Het waterschap zette de proef op in afstemming met terreinbeheerders, rietsnijders, de bond van binnenvissers en het natuurcollectief Noordwest Overijssel.

LEES MEER... | WOENSDAG, 17.04.19 | 10.01 UUR


advertentie

Cultuurhistorisch erfgoed behouden voor toekomst

Reünie vrijwilligers Kooi van Pen bij Wetering

Reünie vrijwilligers Kooi van Pen bij Wetering

Reünie vrijwilligers Kooi van Pen bij Wetering© Staatsbosbeheer

De vrijwilligers van Staatsbosbeheer zijn dit jaar 15 jaar actief in één van de grootste eendenkooien die er in Nederland is: de Kooi van Pen. Deze eendenkooi van 35 hectare ligt in De Weerribben bij Wetering. In 2004 zijn de vrijwilligers hier gestart en leerden zij van de toenmalige kooiker hoe een eendenkooi onderhouden en gerenoveerd kon worden. Er was toen veel achterstallig onderhoud en slechts enkele vangpijpen waren nog in gebruik. Nu 15 jaar later zijn er van de 18 vangpijpen weer 12 vangpijpen gerestaureerd en de laatste 6 zullen in de toekomst ook weer 'herrijzen'.

LEES MEER... | WOENSDAG, 10.04.19 | 07.41 UUR


advertentie

Heb je altijd al vogels willen herkennen in de natuur?

Ontdek met de boswachter de rijkdom in De Wieden

Ontdek met de boswachter de rijkdom in De Wieden

Ontdek met de boswachter de rijkdom in De Wieden© Natuurmonumenten

Heb je altijd al vogels willen herkennen in de natuur? Doe dan mee met deze workshop samen met de boswachter vogels herkennen in natuurgebied De Wieden. Natuurmonumenten organiseert in totaal vier workshops op verschillende locaties in natuurgebied De Wieden in april en mei. Je kan je opgeven voor één workshops, voor meerdere of voor alle vier workshops.

LEES MEER... | MAANDAG, 01.04.19 | 08.15 UUR


advertentie

Traditionele 'voorjaarschoonmaak' levert zakken vol rommel op!

Veel animo voor opruimactie in De Wieden

Traditionele voorjaarschoonmaak levert zakken vol rommel op!

Traditionele voorjaarschoonmaak levert zakken vol rommel op!© Natuurmonumenten

Boten en auto’s vol zwerfafval kwamen zaterdagochtend uit De Wieden. Maar liefst 82 vrijwilligers gaven gehoor aan een oproep van Natuurmonumenten en gemeente Steenwijkerland. Die organiseerden zaterdag de traditionele ‘voorjaarschoonmaak’ van De Wieden. "Als we weer terug gaan, komen we met nog zo’n boot vol terug", zucht Regi Oppatja uit Blokzijl zaterdagochtend in Dwarsgracht. Hij brengt de opbrengst van een ochtendje prikken en pakken bij Restaurant de Otterskooi aan wal.

LEES MEER... | MAANDAG, 25.03.19 | 10.00 UUR


advertentie

Actie 'Scholen voor Bijen' binnenkort van start!

Wordt bijengastdocent in Steenwijkerland!

Het gaat niet goed met onze bijen en om deze reden zet de Bijenbeweging Overijssel zich in voor de bescherming van bijen. Natuur en Milieu Overijssel wil jonge kinderen graag betrekken in hun omgeving en daarom organiseren zij dit jaar de actie 'Scholen voor Bijen'.

LEES MEER... | WOENSDAG, 06.03.19 | 08.26 UUR


advertentie

Dankzij collectieve inkoop van zaaigoed

Een bloemrijker buitengebied in Overijssel

De bloemrijkdom in het buitengebied neemt al jarenlang sterk af en daarmee ook het leefgebied voor insecten, boerenlandvogels en andere dieren. Steeds meer particulieren zaaien (een deel van) hun grond in met een bloemenmengsels. Landschap Overijssel ondersteunt het aanleggen van bloemrijke plekken door collectieve inkoop van inheems zaaigoed en door het verspreiden van kennis over aanleg, ontwikkeling en beheer.

LEES MEER... | DONDERDAG, 21.02.19 | 12.32 UUR

Provincie Overijssel stelt 510.000 euro beschikbaar

'Subsidie om kwetsbare dieren en planten te helpen'

De provincie Overijssel stelt 510.000 euro subsidie beschikbaar voor projecten van inwoners en organisaties om kwetsbare planten en dierensoorten in Overijssel te versterken. De provincie heeft een lijst vastgesteld met deze soorten. De regeling Soorten op Orde is bedoeld voor initiatieven die zich richten op soorten die ernstig bedreigd worden en waar voor het overleven direct maatregelen nodig zijn.

LEES MEER... | WOENSDAG, 20.02.19 | 10.25 UUR

Dinsdag 26 februari in De Holken in Sint Jansklooster

Lezing flora en fauna bij Bezoekerscentrum De Wieden

Zwarte stern met jongen

Zwarte stern met jongen© Natuurmonumenten

Natuurmonumenten organiseert dinsdagavond 26 februari 2019 een lezing over de flora en fauna in het natuurgebied De Wieden. De lezing start om 19:30 uur in gebouw De Holken bij Bezoekerscentrum De Wieden in St. Jansklooster.

LEES MEER... | MAANDAG, 18.02.19 | 09.40 UUR

Unie blij met initiatief Jeugdwaterschap

Landelijke Jeugddijkgraaf Anna schrijft brief aan Rutte

Landelijke Jeugddijkgraaf Anna schrijft brief aan Rutte

Landelijke Jeugddijkgraaf Anna schrijft brief aan Rutte© WDODelta

Jeugddijkgraaf Anna Spijkervet uit Wanneperveen heeft donderdag een brief aan minister-president Mark Rutte op de bus gedaan. Het Jeugdwaterschap reageert hiermee op Ruttes uitnodiging aan de klimaatspijbelaars.

LEES MEER... | VRIJDAG, 15.02.19 | 08.57 UUR

Waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit

WDODelta: Meer aandacht voor watererfgoed

Gemaal A.F. Stroink is vernoemd naar dijkgraaf A.F. Stroïnk

Gemaal A.F. Stroink is vernoemd naar dijkgraaf A.F. Stroïnk© WDODelta

Het Algemeen Bestuur van Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het beleid voor waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit vastgesteld. Het wil meer aandacht voor zijn erfgoed. WDODelta wil de rijke geschiedenis van het waterschap laten zien. Het erfgoed bestaat niet alleen uit historische gebouwen, sluizen, gemalen en dijken, maar ook uit oude kaarten en andere historische voorwerpen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 31.01.19 | 16.47 UUR

Workshop 'Wat een plaatje' op 17 februari

Genieten van de voorjaarsvakantie in De Wieden!

Tijdens de voorjaarsvakantie organiseert Natuurmonumenten diverse activiteiten voor jong en oud vanuit het bezoekerscentrum in Sint Jansklooster. Zo is er voor volwassen een fotoworkshop, een winter struintocht met snert en een winters ambacht wandeling. Kinderen zijn welkom om zaadbommetjes te maken, een struin- en ontdektocht te lopen en nestkastjes te bouwen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 31.01.19 | 14.53 UUR

10.000 euro voor elke deelnemende school

Basisscholen krijgen steun bij vergroenen speelplein

De provincie Overijssel en haar partners in het programma Natuur voor Elkaar willen dat alle schoolpleinen in 2025 vergroend zijn. Plekken waar kinderen in het groen kunnen spelen, die voor verkoeling zorgen en een leefbare plek zijn voor planten en dieren. Om dit te bereiken is de regeling groene schoolpleinen ingesteld. Deze regeling start met een openstelling voor 100 scholen. Per school is een bedrag van € 10.000,- beschikbaar.

LEES MEER... | DONDERDAG, 31.01.19 | 07.16 UUR

Populatie muskusratten afgelopen 25 jaar nog nooit zo laag

Waterschap: 'Muskusrat steeds beter in de greep'

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ving in 2018 weer minder muskusratten dan de jaren ervoor. Dit betekent dat het waterschap de populatie steeds beter onder controle krijgt. Vergeleken met 2017 daalden de vangsten van 7.389 naar 5.214. Een daling van 30 procent. Muskusratten worden gevangen, omdat ze gangen en holen graven in dijken en oevers. Deze raken daardoor verzwakt en kunnen (deels) instorten. Daardoor is de bestrijding van muskusratten in ons land bij wet geregeld.

LEES MEER... | DONDERDAG, 24.01.19 | 12.36 UUR
Vandaag:
20° | 5°
Meer weer...
Morgen:
17° | 5°


AGENDA
  • Donderdag 25.04.19
  • Vrijdag 26.04.19
  • Zaterdag 27.04.19
  • Zondag 28.04.19
  • Maandag 29.04.19
  • Dinsdag 30.04.19
  • Woensdag 01.05.19
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
2.46069 s