Zaterdag 24.07.21 | 12.02 uur

Stichting aan de slag met Nationaal Park nieuwe stijl

'Samen profiteren van Nationaal Park Weerribben-Wieden'

De komende drie jaar gaat de Stichting Weerribben-Wieden aan de slag met de ontwikkeling van het Nationaal Park Weerribben-Wieden naar een Nationaal Park nieuwe stijl. Het Ministerie van LNV en de provincie Overijssel laten zien dat zij er vertrouwen in hebben. Zij geven de stichting gezamenlijk een betekenisvolle subsidie, bijna 600.000 euro, om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Ook Harold Viscaal, de nieuwe directeur van de stichting en het Nationale Park, ziet een forse kwaliteitsimpuls van het gebied voor zich.

LEES MEER... | WOENSDAG, 10.03.21 | 13.50 UUR


advertentie

IJspret voorbij!

WDODelta start gemalen weer op

Nu de vorst voorbij is, zorgen smeltend ijs en grote hoeveelheden sneeuw én het ontdooien van de grond voor een toenemende afvoer van water. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start daarom de bemalingen in het hele werkgebied weer op. Zo begint vanaf maandag 15 februari 2021 gemaal Stroink tussen Vollenhove en Blokzijl weer met het wegpompen van water uit Noordwest-Overijssel. Ook andere gemalen gaan weer in werking.

LEES MEER... | MAANDAG, 15.02.21 | 11.56 UUR

Natuurvriendelijke verbinding tussen De Wieden en het Vollenhovermeer

Start verbreding Ettenlandsch kanaal in Vollenhove

Ondertekening Verbreding Ettenlandsch kanaal

Ondertekening Verbreding Ettenlandsch kanaal© WDODelta

Het Ettenlandsch kanaal wordt verbreed. Provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) trekken hierin samen op. Door de verbreding kan het waterschap de pompcapaciteit van gemaal Stroïnk volledig benutten. Door het Ettenlandsch kanaal te verbreden, kan in tijden van veel neerslag meer water worden afgevoerd om wateroverlast te voorkomen. In geval van droogte en om bodemdaling te voorkomen worden de peilen in de boezem en omliggende gebieden zo hoog mogelijk gehouden. Dat kan als het gemaal optimaal water kan aanvoeren via een breder kanaal.

LEES MEER... | DONDERDAG, 11.02.21 | 12.29 UUR

Online aanmelden is verplicht

Landschap Overijssel houdt online basiscursus 'fruitboom snoeien!'

'Om fruitbomen gezond te houden, is het belangrijk ze goed te onderhouden. Op deze manier worden ze ouder, leveren ze een betere oogst en dragen ze positief bij aan de biodiversiteit. Door fruitbomen regelmatig op de juiste wijze te snoeien, hebben ze ook minder last van beurtjaren.' Dat meldt Landschap Overijssel. Op zaterdag 20 februari 2021 organiseert Landschap Overijssel een online basisworkshop fruitboom snoeien.

LEES MEER... | VRIJDAG, 29.01.21 | 14.00 UUR

WDODelta speelt in op klimaatverandering

Waterschap test waterberging Beulakerpolder

Waterschap test waterberging Beulakerpolder

Waterschap test waterberging Beulakerpolder© WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen met het testen van waterbergingsgebied Beulakerpolder bij Giethoorn. Het waterschap laat ongeveer 500.000 kuub water het gebied in stromen. Dit is 500 miljoen liter water. Ook test WDODelta de zogeheten inlaat- en uitlaatstuwen. Hiermee stroomt water het gebied in of juist uit. De oevers en bodem achter deze stuwen horen ook bij de test. Dit om te controleren of ze bestand zijn tegen de sterke stroming. Met de test controleert het waterschap of de berging nog goed werkt.

LEES MEER... | DONDERDAG, 21.01.21 | 10.09 UUR

Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Opkoopregeling LNV tot eind februari opengesteld

Veehouderijbedrijven in Overijssel met een hoge stikstofuitstoot, die nabij natuurgebieden zijn gelegen en willen stoppen, kunnen zich melden bij de provincie Overijssel. Vanaf 19 januari tot en met 28 februari 2021 staat de inschrijving voor de eerste tranche van de Rijksregeling open. Het gaat om de uitvoering van de “Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden” die op 3 november 2020 door het Ministerie van LNV is gepubliceerd.

LEES MEER... | MAANDAG, 18.01.21 | 14.18 UUR

Inkijkexemplaar (alleen op afspraak) voor belangstellenden beschikbaar

Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Natura 2000 De Wieden ligt ter inzage

Provinciale Staten hebben op 9 december 2020 het definitieve Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor De Wieden vastgesteld. Het PIP ligt inclusief bijlagen en overige besluiten ter inzage van 19 januari tot en met 2 maart 2021. Die Wieden is één van de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel. Het Natura 2000-programma heeft als doel om kwetsbare natuur te beschermen en te herstellen. De provincie, andere overheden en natuur- en belangenorganisaties zijn hier verantwoordelijk voor. Met specifieke maatregelen die per gebied verschillen, maken we de natuur veerkrachtig en weerbaar tegen invloeden van buiten. Denk daarbij aan verdroging en de uitstoot van stikstof. Het nemen van maatregelen is daarom ook geen luxe, maar pure noodzaak.

LEES MEER... | DONDERDAG, 14.01.21 | 09.11 UUR

Online aanmelden voor woensdag 27 januari 2021!

Gratis groentezaad voor scholen en kinderopvang uit Steenwijkerland

Scholen en kinderopvangorganisaties uit de gemeente Steenwijkerland kunnen kosteloos groentezaden en een bijbehorend lespakket aanvragen bij Natuur en Milieu Overijssel. Hiermee kunnen de leerlingen dit voorjaar in de klas of op het plein hun eigen groente kweken. Aanmelden kan tot woensdag 27 januari.

LEES MEER... | DONDERDAG, 07.01.21 | 07.34 UUR

Vrijwilligers houden oude ambacht in stand

Kiersche Wijdekooi nuttig voor onderzoek

Natuurmonumenten verzette het afgelopen jaar veel werk in de vier eendenkooien in De Wieden. Vrijwilligers knapten bijvoorbeeld een groot deel van de Grote Otterskooi op. Boswachters en kooikers Ronald Bijl en Roelof de Jonge ringen bovendien sinds september eenden in de Kiersche Wijdekooi. “Heel mooi dat die kooi buiten de cultuurhistorische waarde een nieuwe functie heeft”, zegt De Jonge, die zelf een lange geschiedenis heeft als kooiker.

LEES MEER... | MAANDAG, 28.12.20 | 08.00 UUR

Waterbeheer in 2021 in handen van WDODelta

Waterschap neemt beheer en onderhoud stedelijk water over van Steenwijkerland

Vanaf vrijdag 1 januari 2021 neemt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) het beheer en onderhoud van het stedelijk water over van de gemeente Steenwijkerland. Dit betekent dat inwoners met vragen, opmerkingen of klachten over het waterbeheer voortaan contact kunnen opnemen met het waterschap.

LEES MEER... | VRIJDAG, 18.12.20 | 07.19 UUR

Natura2000-doelstellingen leidend

WDODelta: Aanpassingen in watersysteem voor uitbreiding natuur Weerribben-Wieden

Om aan de natuurdoelen in drie nieuw in te richten deelgebieden in de Weerribben-Wieden te voldoen, worden de waterpeilen aangepast. Er is een hoger waterpeil nodig, zodat de Natura2000-doelstellingen worden gehaald. Om werk met werk te maken, wordt tegelijkertijd het Ettenlandsch kanaal verbreed en kades weggehaald, verhoogd of nieuw aangelegd. Provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) trekken hierin samen op.

LEES MEER... | DONDERDAG, 17.12.20 | 12.13 UUR

Vrijwilligers tellen in en rondom Dwarsgracht en Ronduite

Zeldzame koninginnenpage vaker gezien in De Wieden

Zeventien vrijwilligers van Natuurmonumenten telden ook dit jaar de vlinders in De Wieden. Ze bekeken vooral gebieden rond Dwarsgracht en Ronduite. Een opvallende conclusie is dat de zeldzame koninginnenpage steeds meer rondfladdert in het natuurgebied.

LEES MEER... | VRIJDAG, 11.12.20 | 13.45 UUR

Partijen blijven werken aan afspraken uit Natuurpact

Rijk en provincies maken afspraken om stikstofgevoelige natuur te verbeteren

De provincie Overijssel is blij met het akkoord dat Rijk en provincies deze week hebben bereikt over de besteding van 3 miljard euro om stikstofgevoelige natuur te verbeteren. Onderdeel van het zogeheten Programma Natuur is om natuurinclusieve landbouw in overgangszones rondom natuurgebieden te stimuleren.

LEES MEER... | WOENSDAG, 09.12.20 | 08.38 UUR

Op avontuur In de kerstvakantie!

Plezier met DIY gezinsavonturen in De Wieden

Plezier met DIY gezinsavonturen in De Wieden

Plezier met DIY gezinsavonturen in De Wieden© Natuurmonumenten

Gebruik je spierballen, sjouw met takken en bouw een hut. Maak een natuurschilderij of bak je eigen oliebollen van zand! Trek je oude kleren aan en kom lekker buiten spelen. Het kan allemaal in de speelnatuur van Oerrr!

LEES MEER... | DINSDAG, 08.12.20 | 11.00 UUR

Plantactie onderdeel van manifest ‘Klimaatrobuuste landgoederen’

Overijsselse landgoederen planten duizenden bomen

Op vijftig landgoederen in Overijssel is op woensdag 18 november een pronkboom geplant. Door het planten van deze pronkboom committeren de landgoederen zich aan de afspraak om op hun landgoed tijdens dit plantseizoen minstens duizend bomen te planten. De pronkboom staat hier symbool voor. De pronkbomen zijn een gift van Provincie Overijssel.

LEES MEER... | DONDERDAG, 19.11.20 | 08.49 UUR
Vandaag:
23° | 17°
Meer weer...
Morgen:
23° | 16°


AGENDA
  • Zaterdag 24.07.21
  • Zondag 25.07.21
  • Maandag 26.07.21
  • Dinsdag 27.07.21
  • Woensdag 28.07.21
  • Donderdag 29.07.21
  • Vrijdag 30.07.21
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
0.76274 s