Maandag 26.08.19 | 07.27 uur

Bestuurslid 'Typisch Vollenhove' opvolger Guido van der Veen

Tina Visscher nieuwe voorzitter GroenLinks

Tina Visscher nieuwe voorzitter GroenLinks

Tina Visscher nieuwe voorzitter GroenLinks © GroenLinks

Tijdens de algemene ledenvergadering van GroenLinks heeft de afdeling Steenwijkerland Tina Visscher verkozen tot nieuwe voorzitter. De 25-jarige Visscher is momenteel al bestuurslid van Typisch Vollenhove.

LEES MEER... | MAANDAG, 24.06.19 | 08.56 UUR


advertentie

CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP

Nieuw coalitieakkoord: Samen Bouwen aan Overijssel

Dinsdag 11 juni is het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’ gepresenteerd. Hierin hebben de onderhandelaars van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP de ambities beschreven voor de komende jaren. Het akkoord is op hoofdlijnen omschreven aan de hand van zeven hoofdopgaven voor Overijssel: Krachtige economie, Goede bereikbaarheid, Hitte, droogte en wateroverlast, Energietransitie, Aantrekkelijk wonen en ruimte, Vitaal landelijk gebied en Samen leven in Overijssel.

LEES MEER... | WOENSDAG, 12.06.19 | 11.03 UUR


advertentie

Officiële bekendmaking 31 mei 2019

Zo stemde Overijssel voor de Eerste Kamer

De 47 Overijsselse Statenleden brachten maandagmiddag hun stem uit voor de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Alle stemmen zijn geldig bevonden en er zijn geen blanco stemmen uitgebracht.

LEES MEER... | DINSDAG, 28.05.19 | 09.00 UUR


advertentie

Steenwijkerland kent de komende jaren flinke financiële uitdagingen

Perspectiefnota 2020 – 2023 naar de raad

Het college van B&W heeft de Perspectiefnota 2020-2023 van de gemeente Steenwijkerland aangeboden aan de raad. De perspectiefnota is de voorloper voor de Programmabegroting 2020 – 2023, die later dit jaar wordt vastgesteld.

LEES MEER... | ZATERDAG, 25.05.19 | 11.20 UUR


advertentie

Politieke markt moet meer duidelijkheid geven

CDA: Kanttekeningen bij plaatsing zonnevelden

Het CDA in Steenwijkerland is nog niet overtuigd van de noodzaak van het plan van het college om 125 hectare landbouwgrond op te offeren voor zonnevelden. Dat laat Jan Vredenburg, fractievoorzitter van het CDA in Steenwijkerland weten. "De klimaatplannen zijn nog niet door de Eerste Kamer, er is geen klimaatakkoord in de Provinciale Staten en windenergie voor Steenwijkerland wordt pas in het najaar besproken. Als er al landbouwgrond nodig is, dan maken wij graag een integrale afweging tussen zonne- en windenergie."

LEES MEER... | MAANDAG, 13.05.19 | 09.11 UUR


advertentie

Informateur Knol start formatieproces in Overijssel

Coalitie van CDA, VVD, PvdA, CU en SGP kansrijk

Een coalitie van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP is volgens informateur Bart Krol verreweg het meest kansrijk voor Overijssel. Krol adviseert om met deze partijen het formatieproces te starten en overhandigde vandaag zijn advies aan fractievoorzitter van het CDA Eddy van Hijum en Commissaris van de Koning Andries Heidema. Bart Krol: “Dit is een coalitie die gekenmerkt wordt door een breed midden, waarin beide zijden van het politieke spectrum vertegenwoordigd zijn. Een goede basis om een uitgestoken hand te bieden naar beide ‘flanken’ die tijdens de verkiezingen gewonnen hebben.”

LEES MEER... | WOENSDAG, 08.05.19 | 16.29 UUR


advertentie

Europese parlementsverkiezingen 2019

Onjuiste datum op envelop stempas verkiezingen

Deze week krijgen alle meerderjarige inwoners van de gemeente Steenwijkerland een stempas in huis voor de Europese parlementsverkiezingen. Op de envelop staat dat deze verkiezingen plaatsvinden op woensdag 23 mei 2019. Dit moet zijn donderdag 23 mei 2019.

LEES MEER... | DINSDAG, 07.05.19 | 10.03 UUR


advertentie

Bijeenkomst bij De Bovenmeester in Steenwijk

D66 houdt Politiek café: 'Waarom Europa?'

Op woensdag 22 mei 2019 organiseert D66 Steenwijkerland een politiek café over Europa. De avond start om 20.00 uur en iedereen is welkom. Tijdens de avond zijn er verschillende sprekers om hierover in gesprek te gaan.

LEES MEER... | VRIJDAG, 03.05.19 | 15.36 UUR

CDA, FvD, VVD, CU en PvdA

Partijen starten met het formatieproces in Overijssel

Een coalitie van CDA, Forum voor Democratie, VVD, CU en PvdA is volgens informateur Geert Jansen het meest kansrijk voor Overijssel. Jansen adviseert om met deze partijen het formatieproces te starten en overhandigde vandaag zijn verslag aan opdrachtgever fractievoorzitter van het CDA Eddy van Hijum en Commissaris van de Koning Andries Heidema. Geert Jansen: “Dit is een coalitie die met 29 zetels op breed draagvlak in de Staten kan rekenen en voldoende draagvlak lijkt te hebben om de 4 jaar uit te dienen."

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | DONDERDAG, 18.04.19 | 08.13 UUR

'Niet benoemen overige kernen blijft gemiste kans'

CDA Steenwijkerland positief met kanttekeningen

Het was het college van Steenwijkerland een klein feestje waard, het toekennen van de vele miljoenen uit de provincie voor het bidbook. Ook al werd er in de provincie gesproken over het meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn, het college bleef er op wijzen dat heel Steenwijkerland een ferme boost zal krijgen van de toegezegde 6,4 miljoen euro. Het CDA in Steenwijkerland begrijpt het enthousiasme van het college en ziet ook de mogelijkheden in de plannen voor de gemeente, maar aangezien de weg naar deze plannen niet de schoonheidsprijs gewonnen verdiend heeft, blijft de partij kritisch op het vervolg van het proces.

LEES MEER... | DINSDAG, 09.04.19 | 10.34 UUR

Partij voor de Dieren vindt dat provincie otterknelpunten moet oplossen

'Overijssel komt otterafspraken niet na'

De provincie Overijssel verzuimt al jarenlang otterknelpunten op te lossen, ondanks een bindende uitspraak van de Raad van State. De Partij voor de Dieren vindt deze nalatigheid van de provincie beschamend en stelt opnieuw vragen aan het college.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | MAANDAG, 08.04.19 | 13.22 UUR

Bestuurders leggen eed of verklaring en belofte af

Nieuw bestuur WDODelta van start

Nieuw bestuur WDODelta van start

Nieuw bestuur WDODelta van start© WDODelta

Op donderdag 28 maart vergaderde het nieuwe Algemeen Bestuur (AB) van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) voor het eerst. In deze vergadering werden de bestuursleden tevens geïnstalleerd. Hiervoor legde iedere bestuurder de eed of verklaring en belofte af.

LEES MEER... | DONDERDAG, 28.03.19 | 16.14 UUR

Definitieve uitslag Waterschapsverkiezingen

Nieuw bestuur WDODelta bekend

Op maandag 25 maart is de definitieve uitslag bekendgemaakt van de waterschapsverkiezingen voor het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Van de 29 bestuursleden zijn er 17 nieuw. De fractievoorzitters van de verschillende partijen voeren binnenkort gesprekken over de vorming van het dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur wordt in principe benoemd vanuit het algemeen bestuur.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | DINSDAG, 26.03.19 | 08.50 UUR

Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen komt maandag

Martijn Dadema informateur bij WDODelta

Direct na de voorlopige uitslag van de Waterschapsverkiezingen kwamen de lijsttrekkers van de partijen bij elkaar om de uitslag kort te duiden. Water Natuurlijk werd de grootste partij en nam het initiatief om een informateur voor te stellen: Martijn Dadema, burgemeester van de gemeente Raalte. De keuze was op Dadema gevallen vanwege zijn doortastende optreden als informateur in Deventer en zijn achtergrond als diplomaat.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | MAANDAG, 25.03.19 | 05.49 UUR

Gesprekken lijsttrekkers met formateur na duidingsdebat

Geert Jansen informateur Provincie Overijssel

Geert Jansen, voormalig Commissaris van de Koningin van de provincie Overijssel, wordt informateur in Overijssel. Dit is vrijdag afgesproken in een eerste overleg met alle lijsttrekkers van de twaalf politieke partijen in de Provinciale Staten. Jansen gaat onderzoeken welke partijen het nieuwe bestuur van Overijssel kunnen vormen.

LEES MEER... | ZATERDAG, 23.03.19 | 15.26 UUR
Vandaag:
31° | 20°
Meer weer...
Morgen:
32° | 20°advertentie
AGENDA

POLL

  • Pubers en Beeldschermen! - Hoeveel schermgebruik is normaal?
 Gewoon laten gaan...
 1 tot 2 uur per dag, maar huiswerk eerst!
 Niet tijdens verjaardagen, praat gezellig mee!
 Overdag prima, maar niet na het avondeten!

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.62902 s