Woensdag 20.01.21 | 16.13 uur

De Tweede Kamerverkiezingen 2021

Kiezer krijgt meer invloed op wie in Tweede Kamer komt

Het wetsvoorstel Burgerforum Kiesstelsel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat het kiesstelsel wijzigt is vandaag in consultatie gegaan. Door de wijziging van het kiesstelsel krijgt de kiezer straks de mogelijkheid om een stem uit te brengen op de gehele lijst van de partij, of op één enkele kandidaat van die partij. Kandidaten die individueel stemmen verwerven van de kiezers worden sneller gekozen dan dat nu het geval zou zijn met voorkeurstemmen. De Staatscommissie parlementair stelsel, de commissie-Remkes, adviseerde deze wijziging, het kabinet heeft dit advies overgenomen.

LEES MEER... | WOENSDAG, 16.12.20 | 13.11 UUR


advertentie

Top kijkt dankbaar terug op twee jaar raadswerk

Jeannette Top stopt als raadslid van BuitenGewoon Leefbaar

Jeannette Top stopt als raadslid van BuitenGewoon Leefbaar (BGL) voor de gemeente Steenwijkerland. Zij heeft haar ontslag bij de burgemeester ingediend. Jeannette is in 2018 in de raad gekomen. Zij zette zich onder andere in voor laaggeletterdheid en armoedebestrijding. Door gezondheidsredenen lukt het haar niet langer het raadswerk uit te voeren. "Ik heb me bevoorrecht gevoeld om met voorkeurstemmen in de raad zitting te hebben mogen nemen en ben dankbaar dat ik dit werk heb mogen doen voor deze mooie gemeente."

LEES MEER... | VRIJDAG, 13.11.20 | 12.39 UUR

Fractie ChristenUnie Steenwijkerland weer compleet

Cor Lievers beëdigd als burgerraadslid ChristenUnie

Op dinsdag 22 september 2020 is Cor Lievers tijdens de Raadsvergadering van Steenwijkerland beëindigd als burgerraadslid voor de ChristenUnie. Cor vervangt hiermee Niels Benus die vanwege een verhuizing naar een andere gemeente deze taak heeft neergelegd.

LEES MEER... | WOENSDAG, 23.09.20 | 09.01 UUR

Installatie CDA-fractieleden tijdens raadsvergadering op 10 maart 2020

Steenwijkerland installeert nieuwe CDA-fractieleden

De vrijgekomen raadszetels zullen worden ingenomen door de nieuwe CDA-fractieleden Clazinus Netjes en Jan van Beekhuizen. Zij nemen de plaats in van de raadsleden Femedith Kersjes en Steven Boersma, die de fractie van het CDA enkele weken geleden verlaten hebben. Op 10 maart aanstaande vindt de installatie plaats tijdens de raadsvergadering van de gemeente Steenwijkerland.

LEES MEER... | DINSDAG, 03.03.20 | 14.13 UUR

Opstappen CDA-raadsleden emotioneel signaal

Boersma en Kersjes (CDA) nemen per direct ontslag

Steven Boersma en Femedith Kersjes nemen per direct ontslag als raadslid in de gemeente Steenwijkerland. Dat hebben beide CDA'ers in een persbericht laten weten. "De afgelopen periode hebben wij gemerkt dat de samenwerking binnen de CDA-fractie steeds moeizamer werd. Na vele gesprekken en lange tijd nadenken hebben wij besloten dat het voor ons niet mogelijk is nog door te gaan. Trouw is voor ons een belangrijke waarde en trouw zijn aan anderen lukt alleen als je ook trouw bent aan jezelf. Wanneer dat niet meer lukt doordat er dingen gebeuren waar je geweten niet mee uit de voeten kan is de keuze om te stoppen, hoe jammer ook, eigenlijk heel logisch."

LEES MEER... | VRIJDAG, 07.02.20 | 13.56 UUR

Gedeputeerde Staten van Overijssel schrijven brief aan minister

'Neem Overijsselse inbreng Lelystad Airport serieus!'

De provincie Overijssel heeft mede namens betrokken gemeenten een brief gestuurd aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. In de brief worden zorgen geuit over de manier waarop de minister omgaat met de Overijsselse inbreng in verschillende participatietrajecten rondom Lelystad Airport en de toekomst van de luchtvaart. De regionale en lokale overheden signaleren een toenemende weerstand en cynisme. Ze roepen de minister op haar aanpak aan te passen om te werken aan meer draagvlak.

LEES MEER... | ZATERDAG, 11.01.20 | 12.36 UUR

GroenLinks Steenwijkerland zoekt kandidaten!

Wie wint de Nettie de Lange Prijs 2020?

GroenLinks Steenwijkerland gaat de komende maanden op zoek naar kandidaten voor de tweede Nettie de Lange Prijs. Deze prijs werd in 2018 gelanceerd door GroenLinks en op 8 maart 2019 voor het eerst uitgereikt aan Antoinette Versteeg van het Taalpunt.

LEES MEER... | DONDERDAG, 19.12.19 | 15.11 UUR

Werkbezoek Landbouw en Natuur CDA Overijssel aan gebied

'Zorgen over toekomst boeren Weerribben-Wieden'

De fractie van het CDA Steenwijkerland bracht op 20 november samen met woordvoerders Landbouw en Natuur van CDA Overijssel een een werkbezoek aan Melkveebedrijf Vonderkamp van Kasper van Benthem in Blokzijl. Het bezoek stond in het teken van de uitdagingen waar de boeren en riettelers in het rond Nationaal Park Weerribben-Wieden mee te maken hebben. Door het scheurverbod, het verlagen van de subsidies voor rietsnijders en de naderende maatregelen die de stikstofcrisis moeten vlottrekken, hebben boeren en rietsnijders in Steenwijkerland zorgen over de toekomst. In een gesprek met LTO, riettelers en aanwonenden werden zorgen gedeeld.

LEES MEER... | DONDERDAG, 28.11.19 | 17.25 UUR

Besluit over Stadsstrand Vollenhove valt 17 december

Realisatie Stadsstrand Vollenhove dichterbij

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het gewijzigde bestemmingsplan voor het Stadsstrand Vollenhove. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de aanleg van een strand met paviljoen, visvijvers en de bouw van een botterwerf bij vakantiepark ’t Akkertien te Vollenhove.

LEES MEER... | VRIJDAG, 22.11.19 | 17.41 UUR

Maandag 25 november 2019 van 17.00 tot 18.00 uur

Spreekuur wethouders in het gemeentehuis

Maandag 25 november 2019 van 17.00 tot 18.00 uur is er spreekuur van de wethouders in het gemeentehuis in Steenwijk. Wat u als inwoner, organisatie of bijvoorbeeld vereniging bezighoudt, kunt u dan bespreken met een wethouder. Hiervoor geldt een gespreksduur van maximaal 15 minuten en van uw kant een vertegenwoordiging van maximaal 2 personen.

LEES MEER... | WOENSDAG, 20.11.19 | 11.50 UUR

Fractie wil kloof tussen politiek, bestuur en inwoners en ondernemers verkleinen

PvdA Steenwijkerland in gesprek op de markt

Vanaf morgen, zaterdag 9 november aanstaande staat Partij van de Arbeid Steenwijkerland elke tweede zaterdag in de maand op de markt in Steenwijk.
Tussen 11.00 en 14.00 uur is de PvdA Steenwijkerland fractie en - bestuur vertegenwoordigd op de Markt in Steenwijk. Doel is in gesprek te komen met de inwoners van Steenwijkerland, een luisterend oor te bieden en indien nodig maatregelen voor te stellen in de gemeenteraad.

LEES MEER... | VRIJDAG, 08.11.19 | 08.51 UUR

Wetgevingsdebat jeugd op 18 november in Den Haag

Werkbezoek TK-lid Raemakers aan Steenwijkerland

Afgelopen week bracht D66 Tweede Kamerlid Rens Raemakers een bezoek aan Steenwijkerland. Hij ging samen met de fractie in gesprek over de jeugdzorg in de gemeente. Hoe pakt de decentralisatie van de jeugdzorg in de praktijk uit? Er is gesproken met een huisarts, psycholoog, praktijkondersteuner en jeugdconsulent van de gemeente Steenwijkerland.

LEES MEER... | VRIJDAG, 01.11.19 | 17.00 UUR

Meerjarenbegroting naar gemeenteraad

Steenwijkerland presenteert meerjarenbegroting

Het college van B&W maakt zich sterk voor gezonde gemeentefinanciën voor de toekomst van Steenwijkerland en biedt de gemeenteraad voor de jaren 2020-2023 een sluitende begroting aan.

LEES MEER... | DONDERDAG, 17.10.19 | 09.36 UUR

Inloopavonden oktober en november 2019

BGL geeft vervolg aan kernenbezoeken

UPDATE In oktober en november gaat BGL verder met de kernenbezoeken door heel Steenwijkerland. In het voorjaar van 2019 werden de eerste negen kernen
van Steenwijkerland bezocht door de fractieleden van BGL en in de komende maanden zullen er nog eens zes bezocht worden.

LEES MEER... | WOENSDAG, 25.09.19 | 06.33 UUR

Afgeven van vergunningen nog ingewikkelder...

CU: Natuur en economie moeten in balans zijn!

De ChristenUnie Steenwijkerland heeft aandacht voor enerzijds de ontwikkelopgave Natura 2000 van onze natuurgebieden de Weerribben en de Wieden en anderzijds de mogelijkheid van met name de veeteeltbedrijven om zich – binnen de regelgeving van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) – te kunnen uitbreiden. De fractie is van mening dat beide belangen in balans moeten zijn.

LEES MEER... | WOENSDAG, 11.09.19 | 19.21 UUR
Vandaag:
9° | 6°
Meer weer...
Morgen:
6° | 4°


AGENDA
  • Woensdag 20.01.21
  • Donderdag 21.01.21
  • Vrijdag 22.01.21
  • Zaterdag 23.01.21
  • Zondag 24.01.21
  • Maandag 25.01.21
  • Dinsdag 26.01.21
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MAAND GELEDEN

HALFJAAR

JAAR

TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.77187 s