Vrijdag 18.10.19 | 13.49 uur

Meerjarenbegroting naar gemeenteraad

Steenwijkerland presenteert meerjarenbegroting

Het college van B&W maakt zich sterk voor gezonde gemeentefinanciën voor de toekomst van Steenwijkerland en biedt de gemeenteraad voor de jaren 2020-2023 een sluitende begroting aan.

LEES MEER... | DONDERDAG, 17.10.19 | 09.36 UUR


advertentie

Inloopavonden oktober en november 2019

BGL geeft vervolg aan kernenbezoeken

UPDATE In oktober en november gaat BGL verder met de kernenbezoeken door heel Steenwijkerland. In het voorjaar van 2019 werden de eerste negen kernen
van Steenwijkerland bezocht door de fractieleden van BGL en in de komende maanden zullen er nog eens zes bezocht worden.

LEES MEER... | WOENSDAG, 25.09.19 | 06.33 UUR


advertentie

Afgeven van vergunningen nog ingewikkelder...

CU: Natuur en economie moeten in balans zijn!

De ChristenUnie Steenwijkerland heeft aandacht voor enerzijds de ontwikkelopgave Natura 2000 van onze natuurgebieden de Weerribben en de Wieden en anderzijds de mogelijkheid van met name de veeteeltbedrijven om zich – binnen de regelgeving van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) – te kunnen uitbreiden. De fractie is van mening dat beide belangen in balans moeten zijn.

LEES MEER... | WOENSDAG, 11.09.19 | 19.21 UUR


advertentie

'Experience en entertainment' centraal in Family Fun Zone

Plannen voor casino baart CU Steenwijkerland zorgen

De ChristenUnie in Steenwijkerland heeft zijn zorgen geuit dat het Focus-U-Park in het bedrijvenpark Eeserwold aan de A32 definitief niet doorgaat. "Uitgaand van dit feit schetst de heer Evers een nieuwe ontwikkeling. Naast hotel, restaurants en andere horeca-activiteiten wordt ook weer gedacht aan experience en entertainment: de zogenaamde Family Fun Zone. Deze nieuwe insteek met meer leisure zou dan ook (weer) goed zijn voor het centrum van Steenwijk", zegt de fractie met een kanttekening.

LEES MEER... | VRIJDAG, 06.09.19 | 08.40 UUR


advertentie

Bestuurslid 'Typisch Vollenhove' opvolger Guido van der Veen

Tina Visscher nieuwe voorzitter GroenLinks

Tina Visscher nieuwe voorzitter GroenLinks

Tina Visscher nieuwe voorzitter GroenLinks © GroenLinks

Tijdens de algemene ledenvergadering van GroenLinks heeft de afdeling Steenwijkerland Tina Visscher verkozen tot nieuwe voorzitter. De 25-jarige Visscher is momenteel al bestuurslid van Typisch Vollenhove.

LEES MEER... | MAANDAG, 24.06.19 | 08.56 UUR


advertentie

CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP

Nieuw coalitieakkoord: Samen Bouwen aan Overijssel

Dinsdag 11 juni is het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’ gepresenteerd. Hierin hebben de onderhandelaars van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP de ambities beschreven voor de komende jaren. Het akkoord is op hoofdlijnen omschreven aan de hand van zeven hoofdopgaven voor Overijssel: Krachtige economie, Goede bereikbaarheid, Hitte, droogte en wateroverlast, Energietransitie, Aantrekkelijk wonen en ruimte, Vitaal landelijk gebied en Samen leven in Overijssel.

LEES MEER... | WOENSDAG, 12.06.19 | 11.03 UUR

Officiële bekendmaking 31 mei 2019

Zo stemde Overijssel voor de Eerste Kamer

De 47 Overijsselse Statenleden brachten maandagmiddag hun stem uit voor de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Alle stemmen zijn geldig bevonden en er zijn geen blanco stemmen uitgebracht.

LEES MEER... | DINSDAG, 28.05.19 | 09.00 UUR


advertentie

Steenwijkerland kent de komende jaren flinke financiële uitdagingen

Perspectiefnota 2020 – 2023 naar de raad

Het college van B&W heeft de Perspectiefnota 2020-2023 van de gemeente Steenwijkerland aangeboden aan de raad. De perspectiefnota is de voorloper voor de Programmabegroting 2020 – 2023, die later dit jaar wordt vastgesteld.

LEES MEER... | ZATERDAG, 25.05.19 | 11.20 UUR

Politieke markt moet meer duidelijkheid geven

CDA: Kanttekeningen bij plaatsing zonnevelden

Het CDA in Steenwijkerland is nog niet overtuigd van de noodzaak van het plan van het college om 125 hectare landbouwgrond op te offeren voor zonnevelden. Dat laat Jan Vredenburg, fractievoorzitter van het CDA in Steenwijkerland weten. "De klimaatplannen zijn nog niet door de Eerste Kamer, er is geen klimaatakkoord in de Provinciale Staten en windenergie voor Steenwijkerland wordt pas in het najaar besproken. Als er al landbouwgrond nodig is, dan maken wij graag een integrale afweging tussen zonne- en windenergie."

LEES MEER... | MAANDAG, 13.05.19 | 09.11 UUR

Informateur Knol start formatieproces in Overijssel

Coalitie van CDA, VVD, PvdA, CU en SGP kansrijk

Een coalitie van CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP is volgens informateur Bart Krol verreweg het meest kansrijk voor Overijssel. Krol adviseert om met deze partijen het formatieproces te starten en overhandigde vandaag zijn advies aan fractievoorzitter van het CDA Eddy van Hijum en Commissaris van de Koning Andries Heidema. Bart Krol: “Dit is een coalitie die gekenmerkt wordt door een breed midden, waarin beide zijden van het politieke spectrum vertegenwoordigd zijn. Een goede basis om een uitgestoken hand te bieden naar beide ‘flanken’ die tijdens de verkiezingen gewonnen hebben.”

LEES MEER... | WOENSDAG, 08.05.19 | 16.29 UUR

Europese parlementsverkiezingen 2019

Onjuiste datum op envelop stempas verkiezingen

Deze week krijgen alle meerderjarige inwoners van de gemeente Steenwijkerland een stempas in huis voor de Europese parlementsverkiezingen. Op de envelop staat dat deze verkiezingen plaatsvinden op woensdag 23 mei 2019. Dit moet zijn donderdag 23 mei 2019.

LEES MEER... | DINSDAG, 07.05.19 | 10.03 UUR

Bijeenkomst bij De Bovenmeester in Steenwijk

D66 houdt Politiek café: 'Waarom Europa?'

Op woensdag 22 mei 2019 organiseert D66 Steenwijkerland een politiek café over Europa. De avond start om 20.00 uur en iedereen is welkom. Tijdens de avond zijn er verschillende sprekers om hierover in gesprek te gaan.

LEES MEER... | VRIJDAG, 03.05.19 | 15.36 UUR

CDA, FvD, VVD, CU en PvdA

Partijen starten met het formatieproces in Overijssel

Een coalitie van CDA, Forum voor Democratie, VVD, CU en PvdA is volgens informateur Geert Jansen het meest kansrijk voor Overijssel. Jansen adviseert om met deze partijen het formatieproces te starten en overhandigde vandaag zijn verslag aan opdrachtgever fractievoorzitter van het CDA Eddy van Hijum en Commissaris van de Koning Andries Heidema. Geert Jansen: “Dit is een coalitie die met 29 zetels op breed draagvlak in de Staten kan rekenen en voldoende draagvlak lijkt te hebben om de 4 jaar uit te dienen."

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | DONDERDAG, 18.04.19 | 08.13 UUR

'Niet benoemen overige kernen blijft gemiste kans'

CDA Steenwijkerland positief met kanttekeningen

Het was het college van Steenwijkerland een klein feestje waard, het toekennen van de vele miljoenen uit de provincie voor het bidbook. Ook al werd er in de provincie gesproken over het meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn, het college bleef er op wijzen dat heel Steenwijkerland een ferme boost zal krijgen van de toegezegde 6,4 miljoen euro. Het CDA in Steenwijkerland begrijpt het enthousiasme van het college en ziet ook de mogelijkheden in de plannen voor de gemeente, maar aangezien de weg naar deze plannen niet de schoonheidsprijs gewonnen verdiend heeft, blijft de partij kritisch op het vervolg van het proces.

LEES MEER... | DINSDAG, 09.04.19 | 10.34 UUR

Partij voor de Dieren vindt dat provincie otterknelpunten moet oplossen

'Overijssel komt otterafspraken niet na'

De provincie Overijssel verzuimt al jarenlang otterknelpunten op te lossen, ondanks een bindende uitspraak van de Raad van State. De Partij voor de Dieren vindt deze nalatigheid van de provincie beschamend en stelt opnieuw vragen aan het college.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | MAANDAG, 08.04.19 | 13.22 UUR
Vandaag:
14° | 8°
Meer weer...
Morgen:
15° | 8°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.64341 s