Dinsdag 31.05.22 | 09.39 uur

Update 13 juli: Coronavirus (COVID-19)

Nederland denkt mee over hoe verder na de coronacrisis

De COVID-19-pandemie heeft ons land hard geraakt. Naast het bestrijden van het virus is daarom een Rijksbreed team samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, wetenschappers, bestuurders en beleidsmakers aan de slag gegaan met de vraag hoe Nederland kan herstellen en vernieuwen na de crisis. Het resultaat, een perspectief voor en door de samenleving, is deze week aan de Tweede Kamer aangeboden.

‘Nederland na de crisis’ is een initiatief van alle departementen onder leiding van programma DG Samenleving en COVID-19. Het RIVM, de VNG en IPO en planbureaus SCP, PBL en CPB zijn nauw betrokken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is sponsor van dit traject. De komende periode nodigt DG Samenleving en COVID-19-beslissers in Nederland uit om te reflecteren op de inzichten en samen stappen te zetten om deze thema’s aan te pakken.

In een brede dialoog deelden Nederlanders hoe ze door de coronacrisis in de knel zijn gekomen, welke kansen zijn ontstaan en wat er nodig is om na de coronacrisis te herstellen. Via www.watisjouwidee.nl werden ideeën en uitkomsten continu gedeeld. De geluiden uit de dialoog, samen met adviezen van planbureaus, lokale overheden en stakeholders, laten zes thema’s zien. Deze thema’s hebben volgens een grote groep Nederlanders extra aandacht nodig naar aanleiding van de coronacrisis:

1. Nieuwe ongelijkheden. Bestaande verschillen zijn uitvergroot door de crisis, denk aan verschillen tussen generaties, regio’s en tussen mensen die wel of niet zzp’er of gevaccineerd zijn. Deelnemers aan de dialoog spreken van ‘winnaars en verliezers’ en er zijn zorgen over een toenemende tweedeling in de samenleving.

2. Duurzaam economisch herstel. Zoals corona actief werd aangepakt, zou de klimaatcrisis ook sneller en concreter kunnen worden aangepakt. Er is behoefte aan een scherper maatschappelijk debat en een overheid die regisseert op dit onderwerp.

3. Gezonde mensen in een groene leefomgeving. Mensen hebben de behoefte om de rust, flexibiliteit, gezonde leefstijl en het opzoeken van de Nederlandse natuur vast te houden.

4. Sociale en mentale veerkracht van de samenleving. Mensen snakken naar ontspanning en zoeken (lokaal) ondersteuning in het ontmoeten, ook tussen ‘bubbels’.

5. Het nieuwe werken en leven in een blended samenleving. De toenemende digitalisering door COVID-19 kent kansen (bijvoorbeeld in werk-privé balans, spreiding mobiliteit en flexibiliteit werknemers).

6. Bestuurlijke verhoudingen en inclusieve besluitvorming. Mensen vragen om meer nabijheid van de overheid, inspraak van burgers, gelijke behandeling en inclusiviteit. De oproep is duidelijk: zet de dialoog voort.

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 13.07.21 | 18.12 UUR
Vandaag:
° | °
Meer weer...
Morgen:
° | °


AGENDA
 • Donderdag 18.08.22
 • Vrijdag 19.08.22
 • Zaterdag 20.08.22
 • Zondag 21.08.22
 • Maandag 22.08.22
 • Dinsdag 23.08.22
 • Woensdag 24.08.22
 • Volledige agenda...

POLL

 • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MEEST GELEZEN

MAAND GELEDEN

 • Maandag 18.07.22
 • Zondag 17.07.22
 • Zaterdag 16.07.22
 • Vrijdag 15.07.22

HALFJAAR

 • Vrijdag 18.02.22
 • Donderdag 17.02.22
 • Woensdag 16.02.22
 • Dinsdag 15.02.22
TEKSTADVERTENTIES
0.74249 s