Woensdag 21.10.20 | 15.09 uur

GS past subsidieregeling aan

Provincie verstrekt vaarvergoeding in de Weerribben, later ook in de Wieden

Beheerders van veenmosrietland en moerasheide in natuurgebied de Weerribben (Natura 2000) komen in aanmerking voor een vaarvergoeding. Belangrijke voorwaarden is dat de percelen uitsluitend per boot bereikt kunnen worden. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben hiervoor de subsidieregeling over natuur- en landschapsbeheer en het Natuurbeheerplan 2021 aangepast.

Met de aanpassing wil de provincie riettelers tegemoet komen. Aanleiding is een oproep van Provinciale Staten eind vorig jaar. Verschillende riettelers maakten toen duidelijk dat de aangekondigde vergoeding voor natuurbeheer onvoldoende was na een landelijke actualisatie. Naast het beschikbaar stellen van een vaarvergoeding heeft de provincie besloten om het actuele tarief voor het beheer van veenmosrietland te vergoeden. Dat is hoger dan het tarief uit 2019.

Nadere voorwaarden
De vaarvergoeding geldt in eerste instantie voor Staatsbosbeheer en haar pachters. De vergoeding treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari van dit jaar. Om in aanmerking te komen voor de vaarvergoeding hoeven Staatsbosbeheer en haar pachters geen aparte aanvraag meer te doen. Later dit jaar ontvangen zij een aanvullende beschikking voor de periode 2020-2025 met de vaarvergoeding en het aangepaste tarief voor veenmosrietland.

Natuurmonumenten, haar pachters en particuliere eigenaren (aangesloten bij de Unie van Bosgroepen of het Natuurcollectief) komen vanaf januari 2023 in aanmerking voor de vaarvergoeding. Op dat moment start namelijk hun nieuwe zesjarige subsidieperiode.

Veenmosrietland en moerasheide
Riettelers spelen een belangrijke rol bij het in standhouden van veenmosrietland en moerasheide. Veenmosrietland is een zeldzaam vegetatietype dat voorkomt in laagveengebieden zoals de Wieden en de Weerribben. Moerasheide is zowel binnen Nederland als Europa zeer zeldzaam en kan beschouwd worden als een overgang naar hoogveen. Het ontstaat onder specifieke omstandigheden bij het maaien van riet.

“Dit besluit dient zowel de ecologie als de economie van het gebied. Beide belangen probeer ik in Overijssel als bestuurder zoveel mogelijk met elkaar te verbinden”, zegt gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. “Zo is het openstellen van de vaarvergoeding belangrijk om natuurdoelstellingen te realiseren en tegelijk biedt het een passende beloning aan ondernemers om de werkzaamheden uit te voeren en een eeuwenoud ambacht in stand te houden.”

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 25.09.20 | 09.20 UUR
Vandaag:
17° | 8°
Meer weer...
Morgen:
16° | 7°


AGENDA
  • Woensdag 21.10.20
  • Donderdag 22.10.20
  • Vrijdag 23.10.20
  • Zaterdag 24.10.20
  • Zondag 25.10.20
  • Maandag 26.10.20
  • Dinsdag 27.10.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.57484 s