Donderdag 01.10.20 | 13.33 uur

Bekendmaking nieuw peilbesluit op 23 september

Waterschap bestrijdt verdroging van natuur in Wieden en Weerribben

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het aangepaste peilbesluit voor de boezem van Noordwest-Overijssel definitief vastgesteld. Met de aanpassing wil het waterschap van de succesvolle proef met aangepast peilbeheer nu een vastgelegd peilbesluit maken. Deze proef heeft als doel het beperken van de verdroging van de natuur in de Wieden en Weerribben.

Het waterschap zette in april vorig jaar de proef op in afstemming met de provincie Overijssel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de rietsnijders, de Bond van binnenvissers en het Natuurcollectief Noordwest Overijssel. De ervaringen met de proef zijn positief. Daarom verlengde het waterschap de proef eerder dit jaar, alvast vooruitlopend op de herziening van het peilbesluit.

Het waterpeil op de boezem blijft hiermee binnen de eerder vastgestelde bandbreedte. Het maximum- en het minimumpeil veranderen niet. Met het gewijzigde peilbeheer wordt met name in jaren met weinig neerslag in de periode april tot en met september eerder water het gebied ingelaten. Dit leidt tot hogere waterpeilen waarmee verdroging wordt tegengegaan. In plaats van water inlaten bij een peil van NAP 0,83 m gebeurt dit nu bij NAP -0,76 m. De afgelopen twee droge zomers en ook dit jaar werkte dit goed.

Het nieuwe peilbesluit wordt bekendgemaakt op woensdag 23 september in het digitale Waterschapsblad op de website www.officielebekendmakingen.nl Daar ligt het zes weken en één dag ter inzage. Ook kan het besluit tijdens kantooruren worden ingezien op het kantoor van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186 in Zwolle. Belanghebbenden kunnen nog een beroep instellen.

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 10.09.20 | 08.45 UUR


advertentie

Vandaag:
16° | 7°
Meer weer...
Morgen:
15° | 6°


AGENDA
  • Donderdag 01.10.20
  • Vrijdag 02.10.20
  • Zaterdag 03.10.20
  • Zondag 04.10.20
  • Maandag 05.10.20
  • Dinsdag 06.10.20
  • Woensdag 07.10.20
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.58016 s