Woensdag 21.10.20 | 15.09 uur

Weer ruimte voor woningbouw in Overijssel

'Woningbouwproject Belt Schutsloot mooie impuls voor provincie'

In de provincie Overijssel gaan de eerste grotere woningbouwprojecten weer van start. Het gaat om drie projecten met in totaal een kleine 380 woningen: Geertruidentuin in Deventer, Vlierlanden fase 2 in Ommen en een project in Belt Schutsloot. Door de snelheidsverlaging voor wegverkeer naar 100 kilometer van maart jongstleden is er stikstofruimte ontstaan voor nieuwe woningbouw. Als gevolg daarvan kunnen de drie genoemde bouwprojecten in Overijssel verder. De provincie Overijssel is nu druk bezig met het inrichten van het proces van vergunningverlening om kort na de bouwvakvakantie vooruitzichten te geven wanneer weer kan worden begonnen met de werkzaamheden.

Gedeputeerde Monique Van Haaf van Wonen en Ruimte: ‘Een mooie impuls voor de woningbouw in onze provincie. Niet alleen goed voor de werkgelegenheid, maar ook belangrijk om de woningnood op veel plekken in de provincie aan te pakken.’

Ecologische toets
De provincie Overijssel blijft in gesprek met al haar gemeenten over hoe de diverse woningbouwprojecten te herstarten of mogelijk te maken. Veel kleinere woningbouwprojecten zijn inmiddels al weer opgestart. Dat kan onder andere door gebruik te maken van een relatief eenvoudige procedure, de ecologische toets. Daar mag je gebruik van maken op het moment dat er sprake is van een beperkte en tijdelijke uitstoot van stikstof. Uitbreiding van bedrijvigheid is ook mogelijk door slimme technologie toe te passen waardoor er geen extra stikstofbelasting voor de omgeving ontstaat (intern salderen).

Voor delen van de nieuwbouwlocatie Stadshagen bij Zwolle moet nog verder onderzocht worden op welke manier aan de stikstofeisen voldaan kan worden.

Stikstof
Verminderen van de stikstofneerslag is één van de grootste opgaven waar we in Overijssel voor staan in de komende jaren. Op veel plaatsen is teveel stikstof in de bodem terecht gekomen. Daardoor neemt de biodiversiteit af en diverse waardevolle boomsoorten, planten, dieren (zoals insecten) dreigen te verdwijnen. De natuur komt in een neerwaartse spiraal terecht. Het hele ecologische systeem gaat dan minder goed functioneren en er ontstaan risico’s onder meer voor voedselvoorziening, economie en gezondheid.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van Landbouw en Natuur: ‘In Overijssel nemen we daarom maatregelen om de natuur te versterken en de stikstofdepositie terug te dringen. Zo ontstaat er een balans waarin natuurherstel en economische ontwikkeling beide mogelijk zijn. Noaberschap staat bij deze aanpak centraal. Met een gebiedsgerichte aanpak in Overijssel werken we in zes gebieden samen met inwoners en bedrijven aan oplossingen en verminderen van de stikstofneerslag.’

Meer informatie? Kijk op www.overijssel.nl/stikstof

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 24.08.20 | 08.53 UUR
Vandaag:
17° | 8°
Meer weer...
Morgen:
16° | 7°


AGENDA
  • Woensdag 21.10.20
  • Donderdag 22.10.20
  • Vrijdag 23.10.20
  • Zaterdag 24.10.20
  • Zondag 25.10.20
  • Maandag 26.10.20
  • Dinsdag 27.10.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.55792 s