Woensdag 12.08.20 | 23.11 uur

Impuls voor wonen, werken, recreatie en toerisme

Weerribben-Wieden op weg naar Nationaal Park van Wereldklasse

Nationaal Park Weerribben-Wieden is een van de 21 nationale parken in Nederland. Het is uniek in zijn soort, want het is het grootste laagveenmoeras van Noordwest Europa. Met zijn ruim 11.000 hectare is het van grote betekenis voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Steenwijkerland wil het Nationaal Park een stap verder brengen: naar een Nationaal Park van Wereldklasse. Een titel die door het Rijk in het leven is geroepen om nationale parken nieuw elan te geven en een kwaliteitssprong te laten maken.

Dit is een unieke kans
Wethouder Bram Harmsma: "De status Nationaal Park van Wereldklasse is een opsteker voor ons hele gebied. Het geeft een economische impuls aan wonen, werken, recreatie en toerisme. Landelijk komen een beperkt aantal nationale parken voor deze status in aanmerking. Het geeft dus een enorme spin-off en gaat veel verder dan de grenzen van het huidige nationaal park; het verbreedt zich tot heel Steenwijkerland. De combinatie van natuur met waterdorpen als Giethoorn, Wanneperveen, Belt-Schutsloot en Dwarsgracht, de Vestingstad Steenwijk en de voormalige Zuiderzeeplaatsjes Vollenhove, Blokzijl en Kuinre maken het tot een Nationaal Park van Wereldklasse.”

Stichting Weerribben-Wieden
De Stichting Weerribben-Wieden, waar de gemeente Steenwijkerland onderdeel van is, gaat de aanvraag voor Nationaal Park van Wereldklasse verzorgen. Kwartiermaker Harold Viscaal van de stichting: “de doorontwikkeling naar een park van Wereldklasse is een unieke kans. Met deze ontwikkeling kunnen we onze opdracht verbreden van toerisme en recreatie naar de grotere gebiedsopgaven. We willen als gebiedsfacilitator ondersteunen bij de balans tussen economie, ecologie en leefbaarheid. Als we de subsidie van het Rijk ontvangen kunnen we samen met gebiedspartners werken aan oplossingen in het landelijk gebied. Zoals de CO2 uitstoot door verdroging van het veengebied of hergebruik van de reststromen van riet door het te recyclen. Met initiatiefnemers brengen we de soms tegenstrijdige belangen tussen leefbaarheid, toerisme, natuur, agri en duurzame energie, tot synergie. Zodat er een toekomstbestendig Weerribben-Wieden ontstaat voor iedereen. Om dat te bereiken stimuleren we creatieve oplossingen van onderaf.”

Rijk en provincie
Het Rijk vindt de huidige nationale parken te klein. Ze zijn te weinig wervend en te beperkt tot de natuurkernen. Het Rijk heeft, samen met de overkoepelende organisatie Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP), criteria ontwikkeld waaraan de nationale parken moet voldoen om in aanmerking te komen voor de titel Nationaal Park van Wereldklasse. Om die ontwikkeling te stimuleren stelt zij een subsidie van maximaal 400.000 euro per park beschikbaar. Onder de voorwaarde dat andere overheden eenzelfde bedrag beschikbaar stellen.

De provincie Overijssel heeft 500.000 euro beschikbaar voor Nationaal Park Weerribben-Wieden op basis van een goed plan. De komende drie jaar kan de Stichting dit plan uitwerken. Het plan gaat in op natuur, beleefbaarheid, economie, leefbaarheid, cultuurhistorie, klimaat, kringlooplandbouw en duurzaamheid.

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 01.07.20 | 10.32 UUR
Vandaag:
34° | 20°
Meer weer...
Morgen:
28° | 20°


AGENDA
  • Donderdag 13.08.20
  • Vrijdag 14.08.20
  • Zaterdag 15.08.20
  • Zondag 16.08.20
  • Maandag 17.08.20
  • Dinsdag 18.08.20
  • Woensdag 19.08.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.47399 s