Woensdag 12.08.20 | 23.11 uur

Nieuwe indeling watergangen en onderhoud

Telefonisch spreekuur voor inwoners De Wieden en omgeving

Nieuwe indeling watergangen en onderhoud

Nieuwe indeling watergangen en onderhoud© WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) houdt voor inwoners in de omgeving van De Wieden een telefonisch spreekuur over de nieuwe indeling van watergangen. Welke zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem en welke voor individuele percelen? Deze nieuwe indeling houdt in dat voor sommige watergangen diegene die het onderhoud uitvoert, wijzigt. Het telefonisch spreekuur wordt gehouden op woensdag 8 juli van 19.00 tot 21.00 uur.

Inwoners die vragen hebben of willen reageren, kunnen bellen met 088 233 1200. Wil men videobellen, dan kan men zich aanmelden via het e-mailadres waterschapszorg@wdodelta.nl

Richtlijnen RIVM en Rijksoverheid
Door de uitbraak van het coronavirus Covid-19 volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. In plaats inloopavonden kiest het waterschap voor het telefonisch spreekuur om in gesprek te gaan met belangstellenden. Direct betrokkenen ontvangen een brief van WDODelta.

Nieuwe criteria
Het waterschap heeft nieuwe criteria vastgesteld waarmee de watergangen in drie verschillende categorieën worden ingedeeld. Uit deze indeling volgt wie de watergang gaat onderhouden. Sommige watergangen wil het waterschap zelf onderhouden, andere watergangen wil het waterschap juist in onderhoud overdragen aan de aanliggende eigenaren. Dit betekent dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. Deze veranderingen worden de komende vier jaar doorgevoerd, onderverdeeld in 25 deelgebieden. In totaal worden ongeveer 1.200 kilometer watergangen in een andere categorie ingedeeld. Het waterschap startte in het voorjaar 2019 met de invoering van de wijzigingen in het deelgebied Smilde en hoopt vier jaar later bij Deventer te eindigen. Hierdoor kan WDODelta in het hele werkgebied een gelijk serviceniveau verlenen. De omgeving De Wieden is het negende deelgebied waar het waterschap de wijzigingen invoert.

Voor deze aanpassingen zijn soms fysieke maatregelen nodig, zoals rasters verzetten, hekken plaatsen, watergangen verruimen en toegangsdammen verwijderen of plaatsen. Op plekken waar WDODelta maatregelen uitvoert, kan het misschien ook andere knelpunten oplossen. Hierover gaat het waterschap in gesprek met grondeigenaren en pachters.

WDODelta spreekt bewoners graag over de nieuwe indeling en eventuele andere onderwerpen die het waterschap aangaan. “We vullen de zorg voor ons water in een aantal gebieden anders in. Dit is nodig voor een toekomst waarin waterbeheer nog belangrijker wordt. Opbrengsten op landbouwpercelen, groei en bloei in natuurgebieden en misschien ook wel wonen en recreëren worden afhankelijker van de aan- en afvoer van water. Daarvoor leggen we nu een goede basis”, zegt bestuurder Hans Pereboom. Op www.wdodelta/waterschapszorg staat meer informatie over de invoering van de nieuwe indeling en op basis van welke criteria dit gebeurt.

Nieuwe indeling vastleggen op Legger
Welke watergang in welke categorie valt en wie het onderhoudt, legt het waterschap vast in de zogeheten ‘Legger oppervlaktewaterlichamen’ (www.wdodelta.nl/legger). Per deelgebied wijzigt de legger, nadat hierover met de aangrenzende grondeigenaren en pachters is gesproken. Voor vragen en/of informatie kan contact worden opgenomen met het waterschap via 088 – 233 1200 of waterschapszorg@wdodelta.nl

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 29.06.20 | 10.22 UUR
Vandaag:
34° | 20°
Meer weer...
Morgen:
28° | 20°


AGENDA
  • Donderdag 13.08.20
  • Vrijdag 14.08.20
  • Zaterdag 15.08.20
  • Zondag 16.08.20
  • Maandag 17.08.20
  • Dinsdag 18.08.20
  • Woensdag 19.08.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.50145 s