Zaterdag 16.11.19 | 18.25 uur

Steenwijkerland kent de komende jaren flinke financiële uitdagingen

Perspectiefnota 2020 – 2023 naar de raad

Het college van B&W heeft de Perspectiefnota 2020-2023 van de gemeente Steenwijkerland aangeboden aan de raad. De perspectiefnota is de voorloper voor de Programmabegroting 2020 – 2023, die later dit jaar wordt vastgesteld.

Wethouder Marcel Scheringa "We zijn blij dat we wat de uitvoering van onze ambities betreft, goed op koers liggen. Het streven blijft dan ook het realiseren van onze doelen uit de ambitiekaarten. Tegelijkertijd is het zo dat we de komende jaren flinke financiële uitdagingen kennen, onder andere door tekorten in de jeugdhulp. Daarom stellen we in de PPN maatregelen voor die tot besparingen moeten leiden van ongeveer 2 miljoen euro. Dat doen we door heel kritisch te kijken naar een aantal bestaande plannen. Moeten we die nog uitvoeren of wellicht anders organiseren? Een voorbeeld daarvan is de fasering van geplande investeringen zoals in openbare verlichting."

"Ook zijn we zeer terughoudend geweest om geld vrij te maken voor nieuwe plannen. Alleen voor echt noodzakelijke plannen, bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet, maken we geld vrij."

De voorgestelde maatregelen om kosten te besparen en de terughoudendheid van het college bij nieuwe plannen, leiden nog niet tot een sluitende meerjarenbegroting.

Marcel Scheringa: ‘Wij kiezen ervoor dit financiële meerjarentekort in deze PPN te presenteren. De reden dat wij dit doen is de grote onzekerheid met betrekking tot de extra financiële middelen die voor de gemeente Steenwijkerland beschikbaar komen. Nu forse maatregelen voorstellen, die wellicht achteraf niet nodig blijken te zijn, kunnen leiden tot onnodige maatschappelijke onrust.
Ook willen we met een niet sluitende PPN een krachtig signaal afgeven aan de rijksoverheid dat de middelen die we krijgen voor uitvoering van de jeugdhulp substantieel te laag zijn. Daarmee sluiten we aan bij de mening en oproep van de VNG en van vele andere gemeenten."

Later in dit voorjaar wordt duidelijk hoeveel extra middelen voor de gemeente Steenwijkerland beschikbaar komen van het Rijk.

Marcel Scheringa: ‘Dan wordt ook duidelijk of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om onze financiën op orde te houden. Het streven daarbij is en blijft te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting 2020-2023’.

De gemeenteraad behandelt de Perspectiefnota 2020 - 2023 in zijn vergadering van 9 juli 2019.

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | ZATERDAG, 25.05.19 | 11.20 UUR


advertentie

Vandaag:
5° | 2°
Meer weer...
Morgen:
5° | 0°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.43225 s