Vrijdag 13.12.19 | 20.09 uur

Uitvoering projecten bidbook mogelijk door financiële steun provincie

Steenwijkerland enorm blij met miljoenen provincie

De gemeente Steenwijkerland gaat met de provincie Overijssel een miljoenendeal afsluiten om een aantal projecten uit het bidbook ‘Land van Weerribben en Wieden; Poort naar Overijssel’ te realiseren. Dit bidbook diende de gemeente Steenwijkerland eind augustus vorig jaar in bij het Rijk om in aanmerking te komen voor de zogenoemde regiodeal. De hoop was dat het Rijk de projecten uit het bidbook gericht op leefbaarheid, spreiding toerisme en duurzame mobiliteit, zou honoreren met een aantal miljoenen. In november vorig jaar kreeg Steenwijkerland te horen dat het hiervoor niet in aanmerking kwam.

Wethouder Bram Harmsma: “Het bidbook hebben we onder meer in nauw overleg met de provin¬cie Overijssel opgesteld en ingediend bij het Rijk. De provincie liet destijds al weten dat, mochten we niet in aanmerking komen voor de regiodeal, zij de intentie had om een deel van de projecten uit het bidbook financieel te ondersteunen. Die intentie hebben Gedeputeerde Staten onlangs om¬gezet in een voorstel naar Provinciale Staten van € 6,4 miljoen. Een fantastisch gebaar van de pro¬vincie dat duidelijk maakt dat de projecten uit het bidbook van grote waarde zijn voor onze ge¬meente en daarmee ook voor de provincie.”

In de begrotingsvergadering van 13 november vorig jaar heeft de gemeenteraad € 5,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de projecten in het bidbook. Het college van B&W stelt de raad voor dit bedrag te handhaven. Samen met de voorgestelde € 6,4 miljoen van de provincie kunnen daarmee onder meer de volgende projecten worden uitgevoerd: het geschikt maken van het intercitystation in Steenwijk als poort naar Overijssel, het autoluw maken van de Kerkweg en ontsluiting van Noord- en Zuid-Giethoorn, de verbetering van de bereikbaarheid van de Koloniën van Weldadigheid, de optimalisatie van de fietspaden in Steenwijkerland en het nemen van maatregelen voor het in standhouden van oude ambachten zoals de rietteelt, punterbouw en visserij.

Bram Harmsma: "Nu de provincie zo genereus bijdraagt, verwacht ik ook van het Rijk een zekere betrokkenheid, wellicht financieel. Voor 12 april hebben we daarom als college van B&W een aan¬tal Tweede Kamerleden uitgenodigd om onze gemeente te bezoeken. Tijdens het bezoek willen we nut en noodzaak van de projecten uit ons bidbook aan hen toelichten."

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 23.01.19 | 09.38 UUR
Vandaag:
7° | 4°
Meer weer...
Morgen:
7° | 3°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.41481 s