Zaterdag 24.08.19 | 21.24 uur

Burgemeester Bats reikt Koninklijke onderscheidingen uit

Lintjesregen 2018 in Steenwijkerland

Lintjesregen 2018 in Steenwijkerland

Lintjesregen 2018 in Steenwijkerland © DKN | Jan-Maarten Kreulen

Op donderdag 26 april 2018 reikt burgemeester Rob Bats – ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander – aan vier inwoners van de gemeente een Koninklijke onderscheiding uit. De lintjes worden opgespeld in villa Rams Woerthe in Steenwijk.

Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Overzicht decorandi 2018 en hun verdiensten

1. Imke Weemstra (70) uit Ossenzijl; lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Imke Weemstra was 15 jaar bestuurslid en voorzitter van de Christelijke Basisschool Eben Haëzer in Ossenzijl. Tijdens zijn voorzitterschap zette hij zich in voor de verandering die de school doormaakte van kleuter- en lager onderwijs naar basisonderwijs.
Voor de afdeling IJsselham van het CDA was hij 12 jaar bestuurslid en voorzitter. Als lid en vrijwilliger van menvereniging ‘De Vrije Aanspanning’ in Steenwijk is hij al vele jaren behulpzaam bij het organiseren van wedstrijden. Sinds kort is hij bestuurslid van deze vereniging.
Bij de Historische Vereniging IJsselham begon Imke Weemstra als penningmeester en hanteert hij nu de voorzittershamer.
Voor Plaatselijk Belang Ossenzijl was hij 7 jaar actief als vice-voorzitter en penningmeester. Eerder was hij al lid van de werkgroep die een dorpsvisie voor Ossenzijl heeft ontwikkeld. Ook leverde hij een bijdrage aan het realiseren van een groot deel van de plannen.
Hij was ouderling, diaken en lid van het moderamen van de Gereformeerde Kerk in Oldemarkt.

2. Teun Lassche (76) uit Sint Jansklooster; lid in de Orde van Oranje-Nassau

Als rijexaminator en later instructeur/examinator aangepast vervoer bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen stond Teun Lassche bekend als een zeer toegankelijk aanspreekpunt. Hij deed als deskundige praktische rijgeschiktheid onderzoek naar de rijgeschiktheid van verkeersdeelnemers met lichamelijke beperkingen. Met zijn klantgerichtheid en vindingrijkheid zocht hij naar mogelijkheden om voertuigen aan te passen.
Bij de Stichting Aangepast Vervoer in Brederwiede (Stavib) vervoerde hij als vrijwillig chauffeur ouderen en mensen met een beperking. Ook leidde hij nieuwe chauffeurs op voor de speciaal aangepaste bussen. Sinds 2010 is hij bestuurslid van de stichting.
Voor Natuurmonumenten verricht Teun Lassche in Nationaal Park Weerribben-Wieden diverse onderhoudswerkzaamheden aan kanoroutes, landhekken en eendenkooien.
Ook de Stichting Verre Naasten kon op hem rekenen. Hij verzorgde jarenlang het transport van (les)materialen naar basisscholen door heel Nederland.
Hij was ouderling bij de Gereformeerde Kerk Sint Jansklooster-Kadoelen en bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Hasselt. Daarnaast was hij scriba, notulist en (mede-)redacteur van het tweewekelijkse kerkblad. Hij was leider van de knapenvereniging en nam deel aan de kampweekenden.
Ook was Teun Lassche secretaris van de plaatselijke afdeling van het GPV.

3. Albert Gaal (66) uit Steenwijk; lid in de Orde van Oranje-Nassau

Albert Gaal staat bekend als een veelzijdige, actieve vrijwilliger die zeer gemotiveerd is en ook anderen weet te motiveren en te enthousiasmeren.
Bij Voetbalvereniging Steenwijk is hij sinds 1988 in een aantal functies actief: als jeugdvoorzitter, bestuurslid en nu als voorzitter van de kantinecommissie.
Hij is voorzitter van de Avondvierdaagse in Steenwijk en heeft in die functie de algemene leiding van het evenement.
Als vrijwilliger bij de afdeling Steenwijkerland van Veilig Verkeer Nederland is hij actief bij fietscontroles op scholen en ondersteunt hij bij snelheidsmetingen en alcoholcontroles.
Bij de Stichting VerkeersregelaarsBank Steenwijkerland is Albert Gaal bestuurslid, coördinator en verkeersregelaar. Naast het bestuurswerk coördineert hij zo'n 10 evenementen per jaar, waarbij het maken van een verkeers- en inzetplan en contacten met de evenementorganisatie tot zijn vele taken behoren. Is hij zelf geen coördinator bij evenementen, dan is hij vaak aanwezig als verkeersregelaar.
Bij ‘Kopje Cultuur’ – het jaarlijkse Uitfestival van Steenwijk – helpt hij bij het opbouwen en opruimen van de podia en het wegwijs maken van bezoekers.

4. Cock Brouwer-de Graaf (72) uit Giethoorn; lid in de Orde van Oranje-Nassau

Om de contacten die al sinds 1133 bestaan tussen Vollenhove en het klooster van Clarholz (Duitsland), te verstevigen werd in 2003 de Stichting Jumelage Steenwijkerland / Herzebrock-Clarholz opgericht. Doel was het organiseren van uitwisselingen op allerlei gebied. Cock Brouwer is vanaf het eerste uur zeer actief bij de vele uitwisselingen tussen koren, muziekbands, kerkgenootschappen, scholieren en sportverenigingen. Voor het tweejaarlijkse bezoek van de partnergemeente aan Steenwijkerland zoekt zij gastgezinnen waar de deelnemers kunnen worden ondergebracht. Zij maakt de programma’s voor het bezoek en regelt de daarbij behorende afspraken met allerlei instanties. Voor haar jarenlange verdiensten voor het partnerschap werd zij in 2011 benoemd tot ereburger van Herzebrock-Clarholz.
In 2002 werd in een kamer in de villa Rams Woerthe een permanente tentoonstelling ingericht met werk van de in Steenwijk geboren kunstenaar Hildo Krop. Mede door de enthousiaste inzet van Cock Brouwer is het Hildo Krop Museum uitgegroeid tot een geregistreerd museum, dat bezoekers uit het hele land mag verwelkomen. Zij treedt op als coördinator van de vrijwilligers, als gastvrouw/rondleider, beheerder van het adressenbestand, coördinator van educatieve zaken met het basis- en voortgezet onderwijs en als secretaris van het bestuur. Bij de aanvang van een nieuwe thematentoonstelling organiseert zij de openingsbijeenkomst.

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 26.04.18 | 12.08 UUR
Vandaag:
31° | 20°
Meer weer...
Morgen:
32° | 20°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.32384 s