Vrijdag 20.07.18 | 00.08 uur

Riettelers, vissers en punterbouwers

Hebben oude ambachten nog toekomst in Nederland?

De Provincie Overijssel heeft na gedane onderzoek de aanbeveling gedaan om te komen tot een gezamenlijk platform om de (oude) ambachten nog zichtbaarder te maken. Jan Westert, fractievoorzitter ChristenUnie Overijssel vraagt zich daarbij af of het college ook kan aangeven op welke wijze deze samenwerking helpt om te komen tot een economisch levensvatbaar model voor deze beroepsbeoefenaren?

"Wat belemmert de samenwerking nu en op welke wijze kan die samenwerking door de provincie worden ‘afgedwongen’, indien dat een voorwaarde voor succes is", aldus Westert. "Zijn er toekomstkansen door deze ambachtelijke beroepen meer structureel een plek te geven in de ontwikkeling van de toeristische sector?"

"De problematiek van de riettelers keert met enige regelmaat terug op de Overijsselse agenda. Hoe is de stand van zaken ten aanzien van de rietcultuur? Regelmatig keert terug dat deze rietteelt bescherming behoeft", aldus Westert.

"Welke rol heeft de provincie de afgelopen periode vervult om de positie van de riettelers te versterken en hoe staat de landelijke overheid op dit moment in dit debat? Daarbij zou er een beschermd merk voor riet uit de Weerribben-Wieden moeten komen." Tal van vragen die de ChristenUnie heeft voorgelegd aan het college.

De voorzitter van de rietteeltvereniging De Wieden, de heer G. Petter, geeft aan dat de riettelers meer gebruik moeten kunnen maken van de subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer. "Op die wijze zouden riettellers in aanmerking komen voor extra inkomsten."

Westert vraagt zich af of dat een realistische optie en of het college bereid is zich daarvoor in te zetten en indien aanwezig belemmeringen wil wegnemen. De ChristenUnie ziet het vraagstuk van de riettellers, vissers en punterbouwers steeds terug komen op de agenda, omdat een economisch verdienmodel op basis van marktwerking onvoldoende perspectief biedt.

"De vraag in welke mate er de bereidheid vanuit de overheden: rijk, provincies en gemeente is om deze ambachtelijke beroepsbeoefenaren middels subsidie een structureel perspectief voor bijvoorbeeld komende tien jaar te bieden is daarom relevant", zegt de fractievoorzitter van ChristenUnie Overijssel.

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 11.04.18 | 15.00 UUR


advertentie

Vandaag:
26° | 15°
Meer weer...
Morgen:
25° | 15°


AGENDA
  • Vrijdag 20.07.18
  • Zaterdag 21.07.18
  • Zondag 22.07.18
  • Maandag 23.07.18
  • Dinsdag 24.07.18
  • Woensdag 25.07.18
  • Donderdag 26.07.18
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.19496 s