Dinsdag 23.07.19 | 18.32 uur

Geen stempas ontvangen of stempas kwijt?

Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 is er een gemeenteraadsverkiezing en een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De gemeente Steenwijkerland geeft u graag wat praktische informatie.

Heeft u geen stempas ontvangen? Het kan zijn dat u pas ná 5 februari 2018 (peildatum kiesgerechtigdheid) officieel ingeschreven bent in de basisregistratie personen (BRP) van Steenwijkerland. U bent dan kiesgerechtigd in uw vorige woongemeente. Staat u op 5 februari 2018 wél officieel in Steenwijkerland ingeschreven en heeft u geen stempas ontvangen, dan kunt u alsnog persoonlijk uw stempas aanvragen bij de publieksbalies in het gemeentehuis. Dit kunt u tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 12.00 uur doen. Maak hiervoor een afspraak. Neem bij uw afspraak een geldig legitimatiebewijs mee.

Stempas kwijt?
Bent u uw stempas kwijtgeraakt? Dan kunt u persoonlijk bij de publieksbalies in het gemeentehuis een duplicaat aanvragen. Dit kunt u tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 12.00 uur doen. Maak hiervoor een afspraak. Neem bij uw afspraak een geldig legitimatiebewijs mee. Na de genoemde datum kunt u geen vervangende stempas meer aanvragen en dus niet deelnemen aan de verkiezingen.

Machtigen van een andere kiezer
Ben u op woensdag 21 maart 2018 niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen of bezit u geen legitimatiebewijs? Machtig dan een andere kiezer. Een kiezer mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen. Dit moet gelijktijdig met het uitbrengen van de eigen stem gebeuren.

Onderhandse volmacht
U kunt een willekeurige kiezer uit Steenwijkerland eenvoudig machtigen om voor u te gaan stemmen. U vult het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in. Vergeet niet om allebei te tekenen en degene die voor u gaat stemmen een kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven. Deze manier van machtigen kan tot op de dag van de verkiezing.

Schriftelijke volmacht
U mag ook een kiezer uit een andere gemeente in Nederland machtigen. Het machtigingsformulier vindt u op www.steenwijkerland.nl/verkiezingen Zorg dat het formulier uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 ontvangen is door de gemeente.

Kiezerspas
Woont u in de gemeente Steenwijkerland en wilt u uw stem voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 in een andere gemeente uitbrengen? Bijvoorbeeld omdat u in een andere gemeente werkt? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u op elk stembureau in Nederland uw stem uitbrengen. Uiterlijk 16 maart 2018 kunt u schriftelijk uw verzoek om te mogen stemmen met een kiezerspas bij ons indienen. Het formulier hiervoor vindt u op www.steenwijkerland.nl/verkiezingen U kunt uw kiezerspas ook persoonlijk aanvragen bij de publieksbalies in het gemeentehuis. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 12.00 uur. Maak hiervoor een afspraak. Neem bij uw afspraak een geldig legitimatiebewijs en uw stempas mee.

Identificatieplicht
Om uw stem te kunnen uitbrengen moet u zich kunnen legitimeren met een legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) dat op 21 maart 2018 niet langer dan 5 jaar verlopen is.

Altijd legitimatiebewijs meenemen
De regering heeft besloten dat een kiezer zich moet kunnen legitimeren als hij of zij gaat stemmen. Neemt u naast uw stempas of kiezerspas dus altijd een legitimatiebewijs mee. De stembureauleden hebben instructie gekregen hierop geen uitzonderingen te maken. Ook als u de stembureauleden persoonlijk kent, moet u zich kunnen legitimeren. Controleer dus voordat u naar het stembureau gaat of u uw stempas én legitimatiebewijs bij u heeft.

Let op: Als u een onderhandse volmacht heeft aangenomen van een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een legitimatiebewijs van de volmachtgever kunnen overleggen op het stembureau. Ook dat legitimatiebewijs mag op 21 maart 2018 maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Meer informatie over de verkiezingen en een overzicht van alle stembureaus vindt u op www.steenwijkerland.nl/verkiezingen

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | ZATERDAG, 17.03.18 | 18.00 UUR
Vandaag:
32° | 21°
Meer weer...
Morgen:
32° | 20°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.34597 s