Zaterdag 21.09.19 | 22.28 uur

Riettelers en agrarier beloond voor samenwerking

Deelname particulieren belangrijk voor Natura 2000

Gedeputeerde Eddy van Hijum, Egbert Wever (l) en Wout van de Belt

Gedeputeerde Eddy van Hijum, Egbert Wever (l) en Wout van de Belt © Harry te Walvaart

Het belang van particulier natuurbeheer en de hechte samenwerking tussen alle betrokken partijen in het Natura 2000-programma, werd tijdens het werkbezoek van Gedeputeerde Staten aan De Wieden op meerdere manieren benadrukt. Gedeputeerde Eddy van Hijum (economie) staafde dit belang met de overhandiging van een kennisvoucher aan de riettelers van het Natuurcollectief Noord West Overijssel.

Het collectief van riettelers herstelt deze maand op eigen intiatief de natuurlijke kwaliteit van het veenmosrietland op particuliere gronden in De Wieden. In totaal telt het gebied meer dan 600 hectare particulier eigendom. Deze natuurherstelmaatregel vindt plaats in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken om de natuur te versterken en het teveel aan stikstof terug te brengen.

Natuurboer
De overhandiging vond plaats bij de melkveehouders Harm en Bertus Slot in Sint Jansklooster, die op hun beurt werden geprezen voor het combineren van het melkveebedrijf met natuurbeheer. Vader en zoon beheren op natuurlijke wijze gronden van Natuurmonumenten en houden met de rietteelt het karakteristieke landschap in stand. Omdat hun melkveetak geraakt kan worden door Natura 2000 maatregelen is de provincie met hen in overleg over passende oplossingen. “De complexe opgave en de zoektocht naar de balans tussen ecologie en economie is van ons allen en op te lossen door deze manier van samenwerken”, stelt gedeputeerde Hester Maij (agro & food en natuur). "Bij het maken van toekomstbestendige keuzes is maatwerk en creativiteit onontbeerlijk."

Uitdagende opgave
De gedeputeerden bezochten De Wieden om zich te laten informeren over de voortgang van het Natura 2000 programma. Tegen de weidse achtergrond van het grootste Natura 2000-gebied van Overijssel, De Wieden en Weerribben, toonden alle partijen eensgezind de enorme uitdaging. Een van de te nemen maatregelen in de natuurgebieden zelf, is het graven van 540 hectare aan petgaten in een periode van 18 jaar, om zo het karakteristieke veenlandschap en de bijbehorende plantenrijkdom te behouden. Staatsbosbeheer (Weerribben) en Natuurmonumenten (De Wieden) zoeken samen met de provincie naar innovatieve en circulaire oplossingen voor het graven, afvoeren en vermarkten van de enorme hoeveelheden organisch materiaal. Daarvoor organiseren de samenwerkende partijen op woensdag 11 april in MFC De Ploats in Blokzijl een Pitch & Match voor innovatieve ideeën en oplossing uit de markt.

Door: De Brederwiedekrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 15.03.18 | 08.24 UUR
Vandaag:
24° | 9°
Meer weer...
Morgen:
20° | 9°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.34918 s