Zondag 22.07.18 | 18.30 uur

Lokaal riet kan moeilijk concurreren tegen Chinees riet!

'Riettelers moeten door de zure appel bijten'

Rietteler in De Wieden (archieffoto)

Rietteler in De Wieden (archieffoto)© Staatsbosbeheer

Eerder deze maand kon u in De Brederwiedekrant lezen dat Christelijke Partij Burgerbelangen Steenwijkerland (CPB) aan de bel trok bij het college van B&W. CPB maakte zich zorgen over het voortbestaan van riettelers in de Kop van Overijssel. Inmiddels zijn de door het CPB gestelde vragen beantwoord door het college van burgemeester en wethouders.

De riettelers in de Kop van Overijssel bevinden zich in een benarde positie. Er wordt veel riet geïmporteerd vanuit China voor prijzen waar het Wiedenriet niet kan tegen concurreren. De voorraden van de vorige oogst liggen opgeslagen, en zo het nu lijkt worden deze niet verkocht terwijl de nieuwe oogst er al weer aankomt. Reden genoeg voor CPB om eerder deze maand aan de bel te trekken.

Het CPB vroeg aan het college of er contact kan worden opgenomen met de riettelers om uit de eerste hand de actualiteit en omvang van deze kwestie te bespreken. Hierop reageert het college: "Het maatschappelijk belang van deze kwestie zien wij in. Daarom gaan wij uiterlijk medio oktober met de sector in gesprek. Op ambtelijk niveau heeft al wel wederzijds overleg plaats gevonden".

Daarnaast vroeg CPB zich af of het college in contact is geweest met de provincie Overijssel en terrein beherende organisatie's (TBO). Het college vertelt hierover: "Inmiddels hebben wij contact gehad met terreinbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en met de provincie Overijssel. Uit deze gesprekken komt nadrukkelijk naar voren dat géén van deze partijen de beëindiging van de activiteiten van particuliere rietlandbeheerders wenselijk vindt".

Daarnaast komt het college met een aantal voorstellen: "Het omvormen van rietlandbeheer naar hooilandbeheer. De beheerders van hooiland ontvangen namelijk hogere subsidies. Of deze route haalbaar is moet nader verkend worden".

"Onderhouders van rietland ontvangen een vergoeding die is gebaseerd op twee factoren. De normkosten voor het beheren van het rietland en de eventuele opbrengsten van een product dat bij het beheer beschikbaar komt, in dit geval riet. Indien de opbrengsten veranderen kan dat leiden tot aanpassing van de normkosten en daarmee van de vergoeding. Normaal gesproken vindt de evaluatie van normkosten eens in de vijf jaar plaats. Via verkenning moet duidelijk worden of in dit geval eerder (en met uitzicht op het gewenste resultaat) een evaluatie plaats kan vinden", vult het college aan.

De komende periode gaat het college kijken of de hierboven geschetste oplossingsrichtingen haalbaar zijn.

Ook is het volgens het college van belang dat het riet uit de Kop van Overijssel gepromoot wordt. "Hierbij kun je aandacht schenken aan het feit dat iemand met riet uit Nationaal Park Weerribben-Wieden niet alleen een bos riet koopt, maar ook een bijdrage levert aan de instandhouding van dit bijzondere gebied".

Tot en met 2014 liep het programma 'Rietimpuls'. Gemeente Steenwijkerland en de provincie Overijssel staken bijna 3 miljoen euro in dit project om de volgende punten te verbeteren:
• Instandhouding van de kwaliteit van de natuur (biodiversiteit)
• Behoud van het kenmerkende landschap
• Bevordering van recreatie, toerisme en lokale werkgelegenheid
• Verbetering van de milieukwaliteit (minder C02 uitstoot)
• Benutten van biomassa voor duurzame gebruiksmogelijkheden

"Ondanks deze inspanningen doet zich het probleem voor dat door de omvangrijke import van riet uit China het riet uit Weerribben en Wieden prijstechnisch niet of moeilijk met deze omvangrijke import kan concurreren. Dit is het gevolg van vrije markt werking. Maatregelen daartegen zoals importbeperkende maatregelen zijn niet realistisch en een directe inkomenssteun of -subsidie op geproduceerd riet zal een staatssteun toets niet overleven", sluit het college af.

Ronnie Lassche van Christelijke Partij Burgerbelangen Steenwijkerland is tevreden met het gegeven antwoord. "De zaak is in beweging gezet en het college toont een actieve houding, maar voorlopig moeten de riettelers door de zure appel bijten".

Door: De Brederwiedekrant | R.W. Jansema

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

Gerelateerde artikelen:

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 25.09.17 | 15.34 UUR


advertentie

Vandaag:
25° | 15°
Meer weer...
Morgen:
25° | 16°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.20136 s