Woensdag 25.11.20 | 15.34 uur

Wethouder Tiny Bijl: Rapport is bevestiging dat we op de goede weg zitten

Rapport Rekenkamercommissie bevestigt functie dorpshuizen

Het college van B&W heeft kennis genomen van het rapport van de Rekenkamercommissie naar het functioneren van de Steenwijkerlandse dorpshuizen. Twee belangrijke aspecten in dit onderzoek waren de toegevoegde waarde van de dorpshuizen in de kernen en de zelfredzaamheid van de dorpshuizen.

LEES MEER... | WOENSDAG, 25.11.20 | 18.11 UUR


advertentie

Orange The World 2020: Internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen

Provinciehuis Overijssel twee nachten oranje verlicht

Vanavond, 25 november en 10 december 2020 is het provinciehuis de hele nacht oranje verlicht. De provincie steunt daarmee de internationale Orange the World campagne. Elk jaar komt de wereldwijde campagne terug om het melden van geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken en om de meldpunten beter zichtbaar te maken. Dat is in de coronaperiode extra belangrijk door de toename van (cyber)geweld in de wereld. Commissaris van de Koning Andries Heidema: "Juist in deze tijd is voor iedereen is een veilig thuis van groot belang. In Overijssel maar ook in andere delen van de wereld. Het afgeven van een signaal blijft van waarde totdat dit niet meer speelt in de wereld."

LEES MEER... | WOENSDAG, 25.11.20 | 15.34 UUR

Inspanningen van alle betrokken partijen levert resultaat op

Aanpak laaggeletterdheid werkt in Steenwijkerland

De aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente Steenwijkerland werpt zijn vruchten af. Die conclusie kan getrokken worden uit het ‘Monitorverslag Laaggeletterdheid 2019’ dat onlangs is opgeleverd. Wethouder Trijn Jongman: "Een gevolg van een gezamenlijke inspanning van heel veel partijen om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, die het lastig vinden om met cijfers te werken of die minder digitaal vaardig zijn te ondersteunen en verder te helpen."

LEES MEER... | WOENSDAG, 25.11.20 | 13.15 UUR

Speciaal voor kinderen in het basisonderwijs

Sjors Sportief & Sjors Creatief nu ook in Steenwijkerland

Kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met naschoolse activiteiten. Dat is het doel van Sjors Sportief & Sjors Creatief. Wethouder Bram Harmsma: "Dit succesvolle programma gaan we dit schooljaar ook in Steenwijkerland introduceren. Het is speciaal bedoeld voor kinderen uit het basisonderwijs. Zij kunnen uit diverse sportieve en culturele activiteiten kiezen en vervolgens een aantal introductielessen volgen. Een mooie manier om te kijken én uit te proberen wat ze leuk vinden."

LEES MEER... | WOENSDAG, 25.11.20 | 09.17 UUR

Wethouder Harmsma: 'Goed nieuws voor de economie, zeker in coronatijden'

Verkoop Steenwijkerlandse bedrijventerreinen in de lift

De verkoop van de bedrijventerreinen in Steenwijkerland trekt aan. Dat blijkt uit de gemeentelijke cijfers over de afgelopen maanden. Zo zijn inmiddels op de bedrijventerreinen NOVAC en de Hooidijk in Steenwijk de laatste beschikbare kavels verkocht. Wethouder Bram Harmsma: ‘Natuurlijk zijn er bedrijven die echt veel hinder ondervinden van de coronacrisis. Tegelijkertijd zien we ook dat er door ondernemers wordt geïnvesteerd. De vraag naar bedrijventerreinen laat in onze gemeente dit jaar een duidelijk stijgende lijn zien. Niet alleen voor kavels in Steenwijk, maar ook in Blokzijl, Oldemarkt en Vollenhove is belangstelling. Dat is goed nieuws voor onze economie, zeker in deze coronatijden.’

LEES MEER... | WOENSDAG, 25.11.20 | 09.03 UUR

Gebied is van universele Unesco-waarde

Weerribben-Wieden voorgedragen als Nationaal Park van Wereldklasse

De 'Commissie Verkenning Nationale Parken' heeft in Nederland vijf gebieden geselecteerd met internationaal unieke natuur-, landschaps- én cultuurhistorische erfgoedwaarde. Weerribben-Wieden mag zich tot 1 van deze unieke gebieden rekenen. Het gebied is van universele Unesco waarde en maakt onderdeel uit van het bijzondere aaneengesloten gebied van de Veluwe via IJsseldelta naar Noordwest-Overijssel tot en met het Drents Plateau. Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben de commissie onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven opdracht gegeven om te verkennen wat internationaal echt onderscheidende gebieden zijn op het vlak van natuur, landschap en cultuurhistorie. En er is gevraagd wat de potentie van deze gebieden is om bij te dragen aan de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat (klimaat, biodiversiteit, stikstof, circulaire economie en gezondheid).

LEES MEER... | WOENSDAG, 25.11.20 | 08.59 UUR

Update 25 november: Coronavirus (COVID-19)

Kabinet: Verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van start

Alle mkb-ondernemers die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf woensdag 25 november 2020 om 12.00 uur een aanvraag doen voor de verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, de zogenoemde TVL Q4 2020. Deze verbreding werd op 27 oktober 2020 aangekondigd als uitbreiding van het derde steunpakket. De regeling staat nu open voor alle sectoren en is aangevuld met een eenmalige subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden voor hun gemaakte voorraad- en aanpassingskosten.

LEES MEER... | WOENSDAG, 25.11.20 | 08.40 UUR

Wilt u een wethouder persoonlijk spreken? Maak dan een afspraak

Telefonisch wethouderspreekuur in Steenwijkerland

Wilt u als inwoner, organisatie of vereniging in gesprek met één van de wethouders? Zij bieden u een luisterend oor en staan u graag telefonisch te woord. Helaas is het nog niet mogelijk om langs te komen vanwege het coronavirus. Wilt u een telefonische afspraak op maandag 30 november? Meld u dan voor woensdag 25 november, 12.00 uur aan.

LEES MEER... | DINSDAG, 24.11.20 | 08.58 UUR

Update 24 november: Coronavirus (COVID-19)

'Studentenwelzijn en werkdruk bij docenten grootste zorgen in mbo en hoger onderwijs'

Het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs worden hard geraakt door maatregelen die zijn getroffen om het covid-virus terug te dringen. Dit is vooral zichtbaar bij het welzijn van studenten, de werkdruk van medewerkers, de beschikbaarheid van stages, leerbanen en praktijklessen. De studievoortgang en de onderwijskwaliteit blijven door de enorme inzet van studenten, docenten en overig onderwijspersoneel tot nu toe nog op niveau, maar dat neemt de zorgen voor de toekomst niet weg. Dit schrijft minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven vandaag in de kamerbrief over de gevolgen van covid-19 voor het mbo en hoger onderwijs.

LEES MEER... | DINSDAG, 24.11.20 | 08.56 UUR

Update 23 november: Coronavirus (COVID-19)

'Ontmoetingscentra gaan gevolgen coronacrisis komende maanden voelen'

De OVKK heeft in opdracht van de provincie Overijssel in kaart gebracht wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de ontmoetingscentra in Overijssel. Aan de hand van gesprekken met de Helpdesk Ontmoetingscentra en een vragenlijst die onder accommodaties is verspreid, heeft de OVKK de stand van zaken in beeld gebracht.

LEES MEER... | MAANDAG, 23.11.20 | 15.45 UUR

Organisatie in handen van Landschap Overijssel

Welk bedrijf verdient de Groene Twinkeling 2020?

Op 21 januari 2021 organiseert Landschap Overijssel voor de tiende keer een nieuwjaarsbijeenkomst. Een feestje dat vanwege de ernst van de coronapandemie, dit keer alleen digitaal zal plaatsvinden. Er is wel feestje waarbij de organisatie opnieuw de Groene Twinkelingprijs uitreikt. Welk bedrijf in Overijssel verdient dit jaar de Groene Twinkeling?

LEES MEER... | MAANDAG, 23.11.20 | 08.02 UUR

Update 21 november: Coronavirus (COVID-19)

'Geen centraal examen voor beroepsgericht profielvak vmbo'

Beroepsgerichte profielvakken op het vmbo worden dit jaar afgesloten met een schoolexamen, in plaats van een centraal examen. Leerlingen moeten hetzelfde kennen en kunnen, maar op deze manier kunnen scholen zelf bepalen wanneer ze het examen afnemen. Begin december wordt duidelijk of er meer maatregelen voor de eindexamens volgen, heeft minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) aan de Tweede Kamer laten weten.

LEES MEER... | ZATERDAG, 21.11.20 | 09.54 UUR

Programma vol activiteiten

KennisLab start weer met activiteiten

KennisLab start weer met activiteiten

KennisLab start weer met activiteiten© Bibliotheek Kop van Overijssel

Nu de Bibliotheek open is, starten we ook weer met activiteiten voor kinderen in het KennisLab en onze reguliere open inloop. Morgen, zaterdag 20 november, is er de reguliere open inloop van 10.00-12.30 uur. Iedereen is welkom en heeft de mogelijk om kennis te maken met de diverse apparatuur. Er wordt geen entreegeld gevraagd. Wel liggen er toegangsitems bij de ingang van de Bibliotheek.

LEES MEER... | VRIJDAG, 20.11.20 | 12.18 UUR

Gemeente zet ondernemers in het zonnetje op Dag van de Ondernemer

Bloemen en belactie voor ondernemend Steenwijkerland

De komende dagen worden bij 240 willekeurig gekozen ondernemers in Steenwijkerland bloemen bezorgd. De actie is op touw gezet rondom de Dag van de Ondernemer op 20 november. Wethouder Bram Harmsma: ‘In deze coronatijden moet je creatief zijn. Normaal zetten we onze ondernemers tijdens een fysieke bijeenkomst in de spotlights. Nu dat vanwege de coronamaatregelen niet kan, doen we het op deze manier. Daarnaast starten we op 20 november ook met een uitgebreide belronde naar ondernemers. Daar doet het voltallig college en ook een grote groep medewerkers aan mee. We doen dat om te horen hoe het gaat en hoe we ondersteuning kunnen bieden in deze spannende tijden. Als gemeente willen we er staan voor onze inwoners en ook voor onze ondernemers.’

LEES MEER... | VRIJDAG, 20.11.20 | 09.32 UUR

Update 19 november: Coronavirus (COVID-19)

Kabinet: Mondkapje verplicht vanaf 1 december

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

LEES MEER... | DONDERDAG, 19.11.20 | 16.03 UUR
Vandaag:
7° | 2°
Meer weer...
Morgen:
6° | 2°


AGENDA
  • Donderdag 26.11.20
  • Vrijdag 27.11.20
  • Zaterdag 28.11.20
  • Zondag 29.11.20
  • Maandag 30.11.20
  • Dinsdag 01.12.20
  • Woensdag 02.12.20
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.74253 s