Maandag 06.07.20 | 12.36 uur

Update 6 juli: Coronavirus (COVID-19)

Koninklijke onderscheidingen alsnog uitgereikt

Op vrijdag 3 juli 2020 heeft burgemeester Rob Bats - uit naam van Koning Willem Alexander - aan 5 inwoners van de gemeente Steenwijkerland een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De onderscheidingen zijn uitgereikt in villa Rams Woerthe in Steenwijk.

LEES MEER... | MAANDAG, 06.07.20 | 08.12 UUR


advertentie

Verkeersveilig en aantrekkelijk onderdeel fietsroutenetwerk

Steenwijkerweg Willemsoord opgeleverd

De afgelopen maanden is er veel werk verzet. De Steenwijkerweg in Willemsoord is flink onder handen genomen. Het resultaat mag er zijn. Om de verkeersveiligheid te vergroten is de weg versmald, de weg is ingericht als 30km/h weg en de fietspaden zijn voorzien van een betonverharding. Het fietspad in Willemsoord is de eerste van de 12 fietspaden in het fietsroutenetwerk in de Kop van Overijssel die de komende jaren met steun van provincie Overijssel worden aangepakt.

LEES MEER... | VRIJDAG, 03.07.20 | 07.00 UUR


advertentie

Fietspubliek bepaalt zaterdag 15 augustus de winnaars

Sint Jansklooster vindt bloem(en)rijk alternatief voor afgelast corso

Om in augustus toch nog het corsogevoel in het dorp te krijgen is het plan opgevat om dit jaar dahlia-mozaïeken te maken. De activiteitencommissie van de Christelijke Oranjevereniging heeft in samenspraak met de bloemencommissie bekeken hoeveel bloemen er in augustus geleverd kunnen worden.

LEES MEER... | DONDERDAG, 02.07.20 | 15.05 UUR


advertentie

'Huishoudboekje van Steenwijkrland is op dit moment zorgwekkend'

College van B&W Gemeente Steenwijkerland stuurt brandbrief naar ministers

Het college van B&W gemeente Steenwijkerland heeft een persoonlijke brandbrief gestuurd naar de minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Hierin uit het college zijn zorgen over de financiële situatie van de gemeente Steenwijkerland die, als zovele andere gemeenten, er niet rooskleurig voor staat. In de brandbrief pleit het college voor structurele financiële compensatie van het Rijk om de lastendruk voor haar inwoners niet onnodig te laten oplopen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 02.07.20 | 14.04 UUR

Zeggenschap en transparantie in besluitvorming

Zienswijze provincie Overijssel en twaalf gemeenten op ontwerp Luchtvaartnota

De provincie Overijssel en twaalf Overijsselse gemeenten, waaronder Steenwijkerland dienen een zienswijze in op de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 van de rijksoverheid. In de nota beschrijft de minister van Infrastructuur en Waterstaat hoe zij de ontwikkeling van de luchtvaart in de komende dertig jaar voor zich ziet. De belangrijkste aandachtspunten in de zienswijze zijn dat de minister veel beter moet uitleggen waarom zij bepaalde keuzes maakt en welke effecten de keuzes hebben op de leefomgeving van de inwoners van Nederland. Ook wijzen de overheden op de kansen voor technologische en duurzame innovaties in de luchtvaart die Twente Airport en Technology Base Twente bieden.

LEES MEER... | DONDERDAG, 02.07.20 | 10.39 UUR

Impuls voor wonen, werken, recreatie en toerisme

Weerribben-Wieden op weg naar Nationaal Park van Wereldklasse

Nationaal Park Weerribben-Wieden is een van de 21 nationale parken in Nederland. Het is uniek in zijn soort, want het is het grootste laagveenmoeras van Noordwest Europa. Met zijn ruim 11.000 hectare is het van grote betekenis voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Steenwijkerland wil het Nationaal Park een stap verder brengen: naar een Nationaal Park van Wereldklasse. Een titel die door het Rijk in het leven is geroepen om nationale parken nieuw elan te geven en een kwaliteitssprong te laten maken.

LEES MEER... | WOENSDAG, 01.07.20 | 10.32 UUR

Bibliotheken Kop van Overijssel, Zwartewaterland en Staphorst

Versoepeling voor samenwerkende Bibliotheken

Per 1 juli 2020 mogen Nederlandse Bibliotheken de coronamaatregelen op een aantal punten weer verder versoepelen van de regering. Deze versoepeling brengt medewerkers en klanten van de Bibliotheken in de Kop van Overijssel, Zwartewaterland en Staphorst weer een stapje dichter bij een normaal bibliotheekbezoek, zoals we dat voor de coronacrisis gewend waren.

LEES MEER... | DINSDAG, 30.06.20 | 14.16 UUR

Nadere Regeling Kinderarbeid per 1 juli

Verbod op maaltijden bezorgen onder de 16 jaar

Vanaf 1 juli aanstaande is het verboden om jongeren onder de 16 jaar op commerciële basis maaltijden te laten bezorgen. Dit schrijft Staatssecretaris Van Ark in haar brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de motie van Weyenberg. De Inspectie SZW en Tweede Kamer deden eerder een oproep om maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar expliciet te verbieden vanwege veiligheidsrisico’s.

LEES MEER... | DINSDAG, 30.06.20 | 11.10 UUR

'Het is heel leuk, want je houdt het Corso 2020 levendig'

Burgmeester krijgt corsoplaatjes-album en corsopuzzel

Burgmeester krijgt corsoplaatjes-album

Burgmeester krijgt corsoplaatjes-album© COV Sint Jansklooster

“Het is heel leuk, want je houdt het Corso 2020 levendig”, merkte burgemeester Bats op toen hij vrijdag het eerste corsoplaatjes-album en een corsopuzzel in ontvangst nam. Sinds deze week zijn de corso-plaatjes te verzamelen bij Coop Hobma in Sint Jansklooster.

LEES MEER... | DINSDAG, 30.06.20 | 09.56 UUR

Update 29 juni: Coronavirus (COVID-19)

Ondernemers kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb aanvragen

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020.

LEES MEER... | MAANDAG, 29.06.20 | 14.06 UUR

Update 29 juni: Coronavirus (COVID-19)

Stadsmuseum Vollenhove weer open

Vanaf 1 juli 2020 zijn bezoekers weer welkom in het Stadsmuseum Vollenhove op woensdag t/m zaterdag. Er is een nieuwe wisseltentoonstelling ingericht. ‘De Poorte rond’, met ruim honderd oude foto’s van Vollenhove uit de periode 1910-1940. Niet alleen foto´s, ook schilderijen van gebouwen en bekende plekjes in Vollenhove. Deze tentoonstelling is mede tot stand gekomen door samenwerking met 'Oud Vollenhove'.

LEES MEER... | MAANDAG, 29.06.20 | 12.00 UUR

Nieuwe indeling watergangen en onderhoud

Telefonisch spreekuur voor inwoners De Wieden en omgeving

Nieuwe indeling watergangen en onderhoud

Nieuwe indeling watergangen en onderhoud© WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) houdt voor inwoners in de omgeving van De Wieden een telefonisch spreekuur over de nieuwe indeling van watergangen. Welke zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem en welke voor individuele percelen? Deze nieuwe indeling houdt in dat voor sommige watergangen diegene die het onderhoud uitvoert, wijzigt. Het telefonisch spreekuur wordt gehouden op woensdag 8 juli van 19.00 tot 21.00 uur.

LEES MEER... | MAANDAG, 29.06.20 | 10.22 UUR

Update 29 juni: Coronavirus (COVID-19)

Jeugdcorso Sint Jansklooster gaat door

Het grote bloemencorso van Sint Jansklooster kon in verband met het coronavirus geen doorgang vinden. Maar de Christelijke Oranje Vereniging is verheugd te kunnen melden, dat het jeugdcorso van 2020, wel op de agenda komt. Dit is de uitkomst van diverse besprekingen tussen de Kloosterse organisatie en de gemeente Steenwijkerland. Burgermeester Bats bracht dit nieuws, afgelopen vrijdagmiddag, persoonlijk over aan voorzitter Hoege Heetebrij, tijdens de uitreiking van het corsoplaatjesboek, bij de plaatselijke COOP supermarkt.

LEES MEER... | MAANDAG, 29.06.20 | 08.38 UUR

Water drinken in plaats van frisdrank!

Blokhuis: Ook watertappunten bij voortgezet onderwijs en mbo

Naar verwachting worden op de schoolpleinen van zo'n 470 basisscholen door heel Nederland dit jaar nieuwe watertappunten geïnstalleerd, met subsidie vanuit het Nationaal Preventieakkoord. In de komende subsidieronde kunnen ook scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs meedoen, zowel voor watertappunten op schoolpleinen als binnen in het schoolgebouw. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) geeft hiermee uitvoering aan een afspraak uit het Nationaal Preventieakkoord. Hij opende vrijdag op het plein van de An Nasr school in Alkmaar één van de nieuwe watertappunten.

LEES MEER... | ZATERDAG, 27.06.20 | 10.35 UUR

Update 26 juni: Coronavirus (COVID-19)

Verlenging aanpassing regels tijdelijke huurovereenkomsten

Gedurende de coronacrisis kunnen tijdelijke huurcontracten nu tot 1 november 2020 verlengd worden. Dit voorjaar is reeds de tijdelijke wet ‘Verlenging tijdelijke huurcontracten’ ingegaan die verlenging tot september mogelijk maakte. Om huurders meer ruimte te geven en te voorkomen dat mensen op straat komen te staan, wordt deze wet verlengd.

LEES MEER... | VRIJDAG, 26.06.20 | 12.12 UUR
Vandaag:
19° | 12°
Meer weer...
Morgen:
21° | 14°


AGENDA
  • Maandag 06.07.20
  • Dinsdag 07.07.20
  • Woensdag 08.07.20
  • Donderdag 09.07.20
  • Vrijdag 10.07.20
  • Zaterdag 11.07.20
  • Zondag 12.07.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.51839 s