Dinsdag 22.09.20 | 13.44 uur

Coronacrisis zorgt voor hervorming arbeidsmarkt

Werkgeversservicepunten helpen 'werkgever anno nu'

De coronacrisis heeft onze arbeidsmarkt in korte tijd veranderd. Verschillende sectoren draaien al maanden op halve kracht, waardoor mensen hun baan verliezen. Maar er zijn ook bedrijven die in deze moeilijke tijd juist staan te springen om extra personeel. In alle regio’s zijn werkgeversservicepunten actief die bedrijven helpen met hun vraag naar personeel. En die werkzoekenden ondersteunen naar nieuw werk. Met de campagne ‘Werkgevers anno nu’ willen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV, gemeenten en de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt deze regionale servicepunten beter op de kaart zetten.

LEES MEER... | DINSDAG, 22.09.20 | 13.44 UUR


advertentie

Beleef maakcultuur en digitale cultuur!

MaakMeeMaand Oktober in Bibliotheek Kop van Overijssel!

Oktober 2020 staat in het teken van het beleven en ervaren van onze maakcultuur en digitale cultuur. Provincie Overijssel onderstreept het belang hiervan en ondersteunt de maakactiviteiten tijdens de MaakMeeMaand zodat kennis en verbreding van maakprocessen, nieuwe technieken en technologieën voor iedereen toegankelijk is.

LEES MEER... | DINSDAG, 22.09.20 | 12.08 UUR


advertentie

Veertigste editie wordt een jaar uitgesteld

Traditioneel Kerstzaalvoetbaltoernooi van Steenwijker Boys afgeblazen

Het zou een pracht van een jubileumeditie worden, de veertigste keer dat het Steenwijker Boys Kerstzaalvoetbaltoernooi in De Meenthe zou worden gehouden. Maar met pijn in het hart heeft de organisatie deze maand moeten besluiten dit vierde lustrum een jaar uit te stellen.

LEES MEER... | MAANDAG, 21.09.20 | 18.00 UUR


advertentie

Update 21 september: Coronavirus (COVID-19)

Start testen met voorrang voor zorg- en onderwijspersoneel

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf vandaag, maandag 21 september, met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest. Zorg- en onderwijspersoneel kan dagelijks tussen 07.30 en 20.00 uur via het telefoonnummer 0800-8101 een afspraak maken om met voorrang getest te worden.

LEES MEER... | MAANDAG, 21.09.20 | 13.49 UUR

Start strooiseizoen op 1 november 2020

Nieuw gladheidbestrijdingsplan in Steenwijkerland

Het college van B&W heeft ingestemd met het gladheidbestrijdingsplan. Dit plan geeft aan wat de algemene uitganspunten zijn bij de gladheidbestrijding in Steenwijkerland. Het plan wordt in de Politieke Markt behandeld.

LEES MEER... | MAANDAG, 21.09.20 | 13.13 UUR

Coronaproof evenement mogelijk in oktober 2020

COV blij met grote belangstelling voor corsopuzzel

Afgelopen zaterdag konden ongeveer 200 corsoliefhebbers de speciale corsopuzzel ophalen die de afgelopen zomer op de markt is gekomen. De Chr. Oranjevereniging in Sint Jansklooster maakte samen met Gezienus Bruining een prachtige puzzel om het corsogevoel dit jaar toch nog warm te houden.

LEES MEER... | MAANDAG, 21.09.20 | 11.04 UUR

Van een spetterend verjaardagsfeest t/m een wereldrecordpoging!

Herfstprogramma KennisLab gaat van start!

Na het succes van het zomerprogramma staat het herfstprogramma van het KennisLab op het punt van beginnen. Een zeer gevarieerd programma, met extra aandacht voor workshops voor volwassenen in de maanden oktober, november en december. We gaan ook weer on tour naar Oldemarkt en Vollenhove. Bijzonder is de samenwerking met Tetem, initiatiefnemer van MeeMaakMaand Oktober in de provincie Overijssel. Hierdoor is het mogelijk om geheel nieuwe activiteiten en technieken aan te bieden.

LEES MEER... | ZATERDAG, 19.09.20 | 10.13 UUR

Update 19 september: Coronavirus (COVID-19)

Vanaf maandag met voorrang testen mogelijk voor zorg- en onderwijspersoneel

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf aanstaande maandag, 21 september, met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds de testuitslag kunnen krijgen. Deze regeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen.

LEES MEER... | ZATERDAG, 19.09.20 | 09.21 UUR

Update 18 september: Coronavirus (COVID-19)

Kabinet: Nieuwe regionale maatregelen om het virus in te dammen

Het kabinet heeft in nauwe samenwerking met zes veiligheidsregio’s maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn gebaseerd op advies van het Outbreak Management Team. De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. In deze zes regio’s neemt het aantal besmettingen momenteel het hardst toe.

LEES MEER... | VRIJDAG, 18.09.20 | 20.01 UUR

Update 18 september: Coronavirus (COVID-19)

Toename coronabesmettingen in IJsselland verontrustend

Het aantal corona besmettingen is ook in IJsselland afgelopen dagen sterk toegenomen. "Het belang om ons strakker te houden aan de basisregels is daardoor nog urgenter; om andere regionale maatregelen in de nabije toekomst te voorkomen", dat meldt Veiligheidsregio IJsselland.

LEES MEER... | VRIJDAG, 18.09.20 | 08.58 UUR

Nieuwe visie participatie

'Iedereen doet mee in Steenwijkerland'

‘Iedereen doet mee in Steenwijkerland’. Dat is de titel van de nieuwe visie op gebied van werk, participatie en inkomensondersteuning voor de komende jaren. De visie is opgesteld aan de hand van input van organisaties zoals NoordWestGroep, de Kringloopwinkels, de Businessclub Steenwijkerland, een aantal bedrijven en zorginstellingen en de raad van de gemeente Steenwijkerland. Deze organisaties worden ook betrekken bij de verdere uitvoering van de visie.

LEES MEER... | DONDERDAG, 17.09.20 | 13.32 UUR

Raad bespreekt visie tijdens politieke markt op 6 oktober

Visie beheer en onderhoud sportvelden in Steenwijkerland

Het college van B&W heeft ingestemd met de visie beheer en onderhoud sportvelden. De aanleiding voor deze visie een motie van de gemeenteraad om de huidige kaders van het beheer en onderhoud van sportvelden onder de loep te nemen en een vernieuwde versie hierover op te stellen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 17.09.20 | 10.18 UUR

Feestelijke oplevering Kloosterhof

Winnaars kleurwedstrijd Kloosterhof in Sint Jansklooster

Winnaars kleurwedstrijd Kloosterhof in Sint Jansklooster

Winnaars kleurwedstrijd Kloosterhof in Sint Jansklooster© Wetland Wonen

Tijdens de feestelijke oplevering op 26 augustus van Kloosterhof, de nieuwbouw hofwoningen in Sint Jansklooster van woningcorporatie Wetland Wonen, konden leerlingen van de basisscholen uit het dorp hun kleurplaat inleveren. Uit de ruim 50 inzendingen zijn vijf winnaars gekozen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 17.09.20 | 07.54 UUR

Update 16 september: Coronavirus (COVID-19)

Coronadashboard aangepast: meer gegevens en vernieuwd ontwerp

Het coronadashboard is opnieuw uitgebreid en verbeterd. Er is nu voor heel Nederland informatie over virusdeeltjes in het rioolwater. Bovendien biedt het nieuwe ontwerp een beter overzicht van de cijfers en statistieken. Sinds augustus meten het RIVM en de waterschappen hoeveel virusdeeltjes er in het rioolwater zitten. Rioolwater laat in een vroeg stadium zien hoe het ervoor staat met het virus. Het aantal locaties waarop dit gebeurt, is de afgelopen weken uitgebreid van 80 naar 318, waarmee nagenoeg heel Nederland wordt gedekt. Ook wordt nu wekelijks op bijna al deze plekken gemeten. Zo is beter en vroeger te zien hoe het virus zich ontwikkelt.

LEES MEER... | WOENSDAG, 16.09.20 | 13.28 UUR

Steunen, helpen aanpassen en investeren

Prinsjesdag 2020: Ondersteunen en investeren voor korte én lange termijn

Steunen, helpen aanpassen en investeren. Het kabinet heeft de afgelopen maanden ongekende maatregelen genomen om banen, bedrijven en werkenden te beschermen en om de economie te ondersteunen. Per 1 oktober treedt het nieuwe steun- en herstelpakket in werking. Tegelijkertijd kijkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook naar de lange termijn. Het Nationaal Groeifonds moet de welvaart en het verdienvermogen van toekomstige generaties veiligstellen.

LEES MEER... | DINSDAG, 15.09.20 | 18.53 UUR
Vandaag:
20° | 9°
Meer weer...
Morgen:
21° | 9°


AGENDA
  • Dinsdag 22.09.20
  • Woensdag 23.09.20
  • Donderdag 24.09.20
  • Vrijdag 25.09.20
  • Zaterdag 26.09.20
  • Zondag 27.09.20
  • Maandag 28.09.20
  • Volledige agenda...
TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.64538 s