Vrijdag 20.04.18 | 12.02 uur

'En zo is et en niet anders!'

Dé Brederwiedevroage aan Frouk Alice Weijs

Frouk Alice Weijs 'for' burgertator!

Frouk Alice Weijs 'for' burgertator!© M. Lolkema

De Brederwiedevroage: een rubriek in De Brederwiedekrant, waarbij we regelmatig aan Frouk Alice Weijs uit Sint Jansklooster een vraag voorleggen. Deze keer vroegen wij aan Frouk Alice Weijs: Burgemeester Marja van der Tas vertrekt. Hoe moet het nu met Steenwijkerland, wat voor een burgemeester wil jij graag?

Burgertator
Burgemeester van der Tas vertrekt. Noa de vekansie bin wi’j as gemeente stuurloos. Niet dat wi’j doar as burger metiene wat van zulln markn, want heur plekke wördt tiedelijk over e-neumn deur de loco burgemeester.
De roadsvergaderingn kunn ok gewoon deurgoan en de politie en brandweer zal zich ok wel eem zonder burgemeester reddn. Brandn wörn gewoon e-blust en bekeuring bliefm gewoon uut e-skreevm wörn. Dat redt zich wel.

Maar ja, wie wördt de opvolg(st)er van mevrouw van der Tas? Ik eb mien gedachtn der zwoar over loatn goan, mannegies en vrouwgies mit mekare vergeleekn en ik kome steeds uut op ien persoon: ikke.
Ik eb namelijk et idee dat ik de wiesheid in pacht ebbe. Bovendien eb ik een greinzeloos inzicht en een feilloos veuruutziende blik.
Et eerste wat ik dan verandere is de titel ‘burgemeester’.
Dat wördt Burgertator, een combinatie van Burgemeester en Dictator.
De invulling van de functie burgemeester verander ik ok. Vergaderingen leidn, openingn verzörgn of publieke proaties holln, nee, op de schuppe dermee.

De roadsvergadering wil ik wel bliefm leidn umdat ik teenggas wil em. Teenggas um bepaalde zaakn van twi’j kantn te bekiekn.
Noa die vergadering vel ik et beslissnde oordeel, woar iederiene nur mut lustern en uutvoern.
Mien hoofddoel as Burgertator zal wörn dat elke kern een passend zörgcentrum kreg.
Want ik vien et schandalig dat olderen, die zörg neudig em, de leste joarn van hun leevm nur een andere kern muttn verkassn. Een kern woar ze niet in op e-gruuid bin, woar hun wörtels niet ling, woar ze niet in et voetbal elftal e-speuld em, of op et koor e-zeetn em, of op de muziekverienige, of op skoele.
Woar ze as vremde, in een vremde kern, in een vremd zörgcentrum, tussn vremde medebewoners, hun leevm muttn ofrondn.
Verschrikkelijk. Denigrerend. Ik kan der woedend van wörn. Hoe durvm gemeentes en wooncooperaties doar elke keer weer zo makkelijk overhin te walsn.

Neem bijveurbeeld Sint Jansklooster. Joaren geleedn zol der een woonzörgcomplex e-bouwd wörn. De eerste pennestreekn waarn nog niet dreuge of de zörg trök zich al terugge: te duur.
Doarnoa ging et feest gelukkig toch deur mit 16 appartementn veur 50-plussers, an e-past an de onherroepelijke gebreekn die mit de joarn optreedn.
Maar helaas, toen bleekn der vleermuuzn in de te sloopm huuzn te hangn, precies op de locatie woar et complex zol koomn. En ja, die biestn bin bescharmt, dus lag et hele plan op zien konte. En helaas, toen kwam de crisis. En helaas, et hele plan ging definitief van toafel.
Now wördt er gelukkig wel weer e-bouwd, maar mut er as brugman e-proat wörn um der misschien nog vier (op minimale maniere) angepaste woningen veur oldern uut te kunn sleepm.
Wat waarschijnlijk ok weer niet goat lukkn.
As Burgertator zal ik mien complete gemeenteroad en de woningcooperaties ies vreselijk (bi’j pienlijk of) de oorn wassn. Zo pienlijk dat ze weekn mit rooie oorn rond zolln loopm.
Denkn ze soms dat ze zelf niet older of gebrekkiger wörn? Kunn ze zich niet veurstelln hoe et vuult wanneer ze later vanuut hun vertrouwde kern nur een onbekende umgeving muttn verkassn?
Ik vien et een gruwelijke gedachte dat onze gemeente Stienwiekerland zo mit hun oldere inwoners umme goat. Asof die weinig meer weerd bin, terwijl ze hun hele leevm belasting betaald em, hun stientien bi’j e-draang em in de gemeente en in talloze commissies en verienigen e-zeetn em.
Ik kan der bloedlink van wörn.

Dit onderwarp zal dus vanof mien eerste dag as Burgertator op de agenda stoan. En ongeacht wat de roadsleedn zeng, vroang of zelfs schreeuwn, ik zal besluutn dat elke kern zien zörgcomplex kreg. En wel mit onmiddellijke ingang. En iederiene is bi’j deze e-waarschouwd, ik onderstrepe mien besluutn vanof die eerste dag mit de volgende onherroepelijke woordn: ‘EN ZO IS ET EN NIET ANDERS!’

Door: De Brederwiedekrant | Frouk Alice Weijs

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 14.07.16 | 12.45 UUR
Nou Frouk "gewoon" solliciteren. Ie wet'n nooit hoe een koe een haze vangt. En anders hol'n wi’j een referendum. Mien stemme heb ie.
Jan | Klooster | DONDERDAG, 14.07.16 | 19.26 UUR | Kwetsend of ongepast?
Vandaag:
27° | 6°
Meer weer...
Morgen:
21° | 5°


TEKSTADVERTENTIES
Tekstbureau Arius
www.tekstbureauarius.nl
Tekstbureau Arius schrijft en herschrijft teksten in begrijpelijke taal!
Tim Fietst
www.timfietst.nl
Freelance sportverslaggever, journalist en tekstschrijver
Gevonden en verloren?!
www.steenwijkerland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Steenwijkerland!
www.steenwijkerland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.87242 s